Het vervallen Benesserschooltje aan De Twaalfmaat wacht op sloop.
Het vervallen Benesserschooltje aan De Twaalfmaat wacht op sloop. Foto: Anita Webbe

Buurtbewoners wensen inzage en inspraak

Algemeen

Plannen Benesserhof door het stof

Buurtbewoners wensen inzage en inspraak 

UITGEEST - Op dinsdag 6 september ging het er tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening onrustig aan toe. Dit had vooral te maken met bouwplannen. Niet alleen de nieuw te bouwen sportzaal op het ijsbaanterrein en de aan te leggen rotondes passeerden de revue, maar ook wat betreft het toekomstige Benesserhof is er ‘gesteggel.’

Het Benesserhof? Ja misschien nog niet bekend bij alle dorpsbewoners, maar in februari 2021 is er een bouwplan gepresenteerd om op de locatie van de voormalige Benesserschool bij de Twaalfmaat/Hartemaat met name woningen in de hogere prijsklasse te bouwen. Voor de zomervakantie in 2021 zijn er met directe omwonenden gesprekken gevoerd. De initiatiefnemers en de gemeente hebben naar aanleiding van deze gesprekken met omwonenden de haalbaarheid van wijzigingen in het plan besproken.

Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op:
- het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen;
- de mogelijkheid om het bouwproject te verkleinen, het staat te dicht op de woningen aan de Hartemaat
- de mogelijkheid van groenvoorziening;
- het verkleinen, weglaten of juist vriendelijker maken van de raampartijen;
- verduurzaming van het plan.

Tijd, reken- en tekenwerk
Volgens het huidige bestemmingsplan mogen op deze locatie geen woningen worden gebouwd, het heeft nu een maatschappelijke bestemming. Pas wanneer het bestemmingsplan gewijzigd is, moet het worden goedgekeurd en vervolgens kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Volgens omwonenden lijkt het erop dat de initiatiefnemer deze procedure in een keer versneld wil doorvoeren en dat alle informatie, (detail)tekeningen en berekeningen in een keer worden ingediend. Vanaf dat moment moeten de definitieve ontwerpen gereed zijn. Het lijkt erop dat de commissie daarmee heeft ingestemd. Nu is het aan de initiatiefnemer om de definitieve stukken eerst met de bewoners te bespreken, zodat zij precies op de hoogte zijn welk plan er bij de gemeente wordt ingediend, zoals tijdens de inloopmiddagen was afgesproken.

Een jaar verder zijn vragen, suggesties en bezwaren op het bouwplan nog steeds niet beantwoord. ‘Het vergt tijd, reken- en tekenwerk’ is het laatste dat de omwonenden hebben vernomen vanuit de gemeente. Bewoners wensen duidelijkheid voordat het plan vastgesteld wordt en afgehamerd als besluit in de raad.

Commissie Ruimtelijke Ordening
Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op dinsdag 6 september stelt Jack Zwarthoed (CDA-Uitgeest) dat het bekend is dat bewoners en initiatiefnemers moeilijk tot elkaar komen, maar dat de inmiddels vervallen Benesserschool “een doorn in het oog is en snel gesloopt mag worden”.
Volgens Uitgeest Lokaal is er een coördinatiebesluit genomen. “Hebben we impressies gezien als definitief plan? De omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd want er kleven nog altijd bezwaren aan. Worden we geconfronteerd met een snelle beslissing of zelfs een bevoordeling?” vraagt Bert Weijers zich af.

Inspraak buurtbewoner
Tijdens het inspreekmoment op de vergadering spreekt Peter de groot namens de buurtbewoners zijn ongenoegen uit over de tot nu toe gevolgde procedure door de initiatiefnemer en de gemeente.
Peter: “Tot nu toe bleken de inspraakavonden voor bewoners niet meer te zijn dan een presentatie van de initiatiefnemer. Verder zijn we door de gemeente vanaf het begin niet goed geïnformeerd en is er niet naar ons geluisterd. De gemeente het perceel destijds verkocht voor 300.000 gulden (136.000 Euro) met daarin het recht van terugkoop voor dezelfde aanschafprijs. Het perceel is aangeboden aan de gemeente voor een bedrag van ruim 1 miljoen euro, waarbij er blijkbaar voorbij is gegaan aan de destijds gemaakte afspraak. Nu worden wij geconfronteerd met enorm grote huizen, aangezien de duurbetaalde grond terugverdiend moet worden. Het zou de gemeente sieren om terug te gaan naar de tekentafel en de aangevraagde vergunning niet te honoreren.”

Volgens wethouder Jan schouten zijn er al duidelijke stappen genomen, al liggen er nog geen tekeningen. “In november zullen de plannen komende via de commissie meer duidelijkheid verschaffen via een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Bewoners hebben hierbij inspraak op de zienswijze. Zijn ze het er niet mee eens, dan hebben zij het recht om naar de rechtbank te stappen. De hele uitwerking wordt inzichtelijk, in ieder geval voordat het plan als hamerstuk in de raad verschijnt,” zo belooft de wethouder.

Tekst: Anita Webbe

Afbeelding
Huisartspraktijk Van Wijk wordt 'Huisartsenpraktijk Oomen & Claassen' 11 uur geleden 2
Afbeelding
Tweede participatieronde energie opwekken langs snelweg 15 uur geleden
Afbeelding
Is uw sloot al schoon? 17 uur geleden
Afbeelding
Vacature Secretaris FC Uitgeest 23 sep., 16:27
Afbeelding
Raadsvergadering - 28 september 23 sep., 16:00
Afbeelding
Zwembad Hoornse Vaart start nieuw discoseizoen met thema 'Onderwaterwereld' 23 sep., 09:00
Afbeelding
Werkzaamheden op begraafplaats Uitgeest 22 sep., 16:00
Afbeelding
Save the date: nazomerborrel gemeente op 29 september 22 sep., 12:00
Afbeelding
Duurzame Ondernemersbijeenkomst 22 sep., 10:00
Afbeelding
Tien verenigingen vanaf zaterdag op pad met de Grote Clubactie 21 sep., 19:00
Afbeelding
Basisscholen in Uitgeest zetten in op actief leren en spelen 21 sep., 16:00
Afbeelding
Open Podium begint weer bij De Zwaan Cultureel 21 sep., 15:20
Digitale krant