Schiphol
Schiphol Foto: Anita Webbe

Vertrek Dick Benschop bij Schiphol

Algemeen Ingezonden brief

Dick Benschop vertrekt, maar niet voordat hij in een interview met Luchtvaartnieuws het standpunt van de Raden van Bestuur inzake grotere toestellen, een nieuwe terminal en toch weer groei volgens het Mainportmodel neerzette. Anno 2022 is de stand van zaken nu als volgt:

Op alle fronten realiseerde het ‘Vastgoedbedrijf met vliegfaciliteiten Schiphol’ een uitzonderingspositie ten opzichte van wettelijke verplichtingen en publieke verantwoordelijkheden. Politiek en media volgen daarbij een onvoorstelbare struisvogelpolitiek en houden zo het sprookje van de ‘Royals’ Schiphol en KLM in de lucht.
Dit roept de vraag op hoe het mogelijk is dat het Rijk en Gemeente Amsterdam - D66 minister Kaag en GL burgemeester Halsema - als verantwoordelijk aandeelhouders de RSG ‘Raden van bestuur’ hun gang laten gaan bij het steeds maar vasthouden aan de Mainport en permanent groeimodel voor de luchthaven? Terwijl dit indruist tegen het publiek belang en in de nieuwe Omgevingswet gestelde eisen inzake klimaat en leefomgeving?
Zelfs deze topbestuurders lijken te zijn verward in het web van ‘netwerk-corruptie’ dat talloze bestuurslichamen rond Schiphol in zijn greep houdt?

Het lijkt er op dat deze taboes doorbroken moeten worden om werkelijk beweging in het taaie Schipholdossier te krijgen. Een weerbare democratie vaart wel bij het aankaarten en aanpakken van deze vorm van corruptie, die subtiel tot in de haarvaten van onze samenleving door weet te dringen. Onlangs schonk VARA/BNN hier in een uitzending over het Haagse lobby circuit aandacht aan. Zie ook:
www.saxion.nl/nieuws/weerbaarheidsscan-moet-corrupttegengaan-het-gaat-vaak-onbewust-mis 

Namens Kennisnetwerk Impact*,
J. de Jong

* Kennisnetwerk Impact streeft naar een gezonde balans tussen groen (Natuur & Landschap), blauw (ons watersysteem) en bebouwde ruimte en bundelt kennis op deze terreinen t.b.v. lobby en burgerparticipatie