Welke stukken worden er deze raadsvergadering afgehamerd?
Welke stukken worden er deze raadsvergadering afgehamerd? Foto: Anita Webbe

Raadvergadering - 22 september 2022

Algemeen

UITGEEST - De Raadsvergadering begint donderdag 22 september om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en Kanaal 1502 van KPN.

Informatie voor insprekers
Inspreken is mogelijk voor onderwerpen die op de agenda staan. Om te kunnen inspreken, kan een inspreker zich melden tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie via griffie@uitgeest.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover men wenst in te spreken. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en kan – wanneer meer dan 6 insprekers zich hebben aangemeld – worden ingekort. Inspreken geschiedt bij agendapunt 5 (Spreekrecht burgers).

Voorzitter Sebastiaan Nieuwland.
Griffier Nathalie Meesters.

AGENDA 
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4. Kinderburgemeester afscheid & installatie
5. Spreekrecht inwoners
6. Vragenhalfuur

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
7. Benoeming nieuwe leden vertrouwenscommissie
8. Aanbesteding sporthal de Zien en sportzaal de Meet
9. Eerste voortgangsrapportage 2022 GR BUCH, Zienswijze tweede begrotingswijziging 2022

VOORSTEL HAMERPUNTEN 
10. Aanwijzing bestuurlijke vertegenwoordigers in besturen verbonden partijen
11. Statutenwijziging ISOB
12. Coördinatiebesluit herontwikkeling Benesserhof
13. Aanvraag omgevingsvergunning Assum 19 (tussen 17 en 21)

OVERIGE PUNTEN 
14. Lijst van openstaande moties
15. Ingekomen stukken
16. Mededelingen
17. Sluiting