Drainage voor zoetwaterboeren
Drainage voor zoetwaterboeren Foto: aangeleverd

Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor probleem verzilting

Algemeen

REGIO - Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Om proeven te doen en demonstraties te geven van goed zoutwaterbeheer is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum en zijn diverse praktijkopstellingen ingericht.  

Het project Zoetwaterboeren heeft als doel agrariërs oplossingen en handvatten aan te reiken om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers.

Klimaatverandering en verzilting
Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.
Experts van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen geven tijdens de bijeenkomst toelichting op het project. Ook is er gelegenheid om het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk te bezoeken en een kijkje te nemen bij opstellingen voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Opening en informatiedag
Met de officiële openingshandeling op dinsdag 23 augustus geven Rian van Dam en Ilse Zaal de aftrap voor het project Zoetwaterboeren. Aanmelden voor NPPL on Tour kan via: www.proeftuinprecisielandbouw.nl. Hier is ook meer informatie te vinden.