Boeren maken zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf.
Boeren maken zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Foto: Wim Rodenburg

CDA Uitgeest deelt de zorgen van de boeren

Algemeen

UITGEEST - De regering heeft op 10 juni de landelijke stikstofplannen, oftewel de ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied’ gepresenteerd.

Deze plannen zijn niet in overleg met de agrarische sector ontwikkeld en zorgen voor grote onrust bij agrarische ondernemers. Ook in Uitgeest. Bij ‘onze’ boeren, die naast de productie van voedsel een belangrijke rol spelen bij het beheer van het buitengebied en de weidegronden rondom het dorp.

Binnen de agrarische sector worden grote vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de plannen en of deze wel het gewenste effect zullen sorteren. Daarnaast maken de boeren zich zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf.

Het CDA Uitgeest deelt deze zorgen.

Omdat de provincies is opgedragen de plannen verder uit te werken staan wij in nauw contact met de CDA’ers in het provinciale bestuur. Wij hebben aangedrongen om in overleg te gaan met de agrarische sector en overige betrokkenen om tot aanpassing van de genoemde plannen te komen.

Wij zullen als CDA in Uitgeest de stikstofplannen kritisch blijven volgen en het Uitgeester college verzoeken initiatief te nemen richting de Provincie Noord-Holland om te komen tot een specifieke, gebiedsgerichte aanpak met maatwerk voor Uitgeest. Dit in goed overleg met agrarische ondernemers en beherende organisaties zoals het Noordhollands Landschap en Staatsbosbeheer.

Het stikstofprobleem zullen we samen op moeten lossen!