Gemeentehuis Uitgeest.
Gemeentehuis Uitgeest. Foto: aangeleverd

Raadsvergadering - 19 mei

Algemeen

UITGEEST - De Raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en Kanaal 1502 van KPN.

Voorzitter Sebastiaan Nieuwland
Griffier Nathalie Meesters

AGENDA 
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht inwoners
4. Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering
5. Vragenhalfuur

VOORSTEL BESPREEKPUNTEN
6. Infrastructurele maatregelen Centrumplan Uitgeest

VOORSTEL HAMERPUNTEN 
7. Wijziging ‘Verordening Werkgeverscommissie Uitgeest. voor wat betreft samenstelling werkgeverscommissie
8. Actualisatie grondbedrijfcomplex bibliotheeklocatie
9. Afvalstoffenverordening
10. Bekrachtigen geheimhouding ENSIA-rapportages 2021

OVERIGE PUNTEN
11. Lijst van openstaande moties
12. Ingekomen stukken
13. Mededelingen
14. Sluiting