Onder deze koepel wordt het straks vorstelijk wonen!
Onder deze koepel wordt het straks vorstelijk wonen! Foto: Artist impression

Limmerkoog na de Luchtruimherziening

Algemeen

UITGEEST - Een internationaal consortium maakte het ontwerp voor een groene woonkoepel in het zoekgebied Limmerkoog. Met een hyper preferente Polderbaan en het ‘Next-Gen’ hoogfrequent laagvliegsysteem in gedachten werd binnen een enorme koepel een gezonde en groene woon- en leefomgeving met duurzame woningen voor met name jongeren en senioren uitgewerkt

Door meer van dit soort koepels met elkaar te verbinden, zal in de Limmerkoog een geheel nieuwe woonvorm onder de - na de luchtruimherziening volledig door het vliegverkeer ingenomen - leefomgeving gerealiseerd kunnen worden. 

Onder deze koepel wordt het straks vorstelijk wonen in vergelijking met de woningen in de bestaande wijken van Uitgeest. Die moet straks van de nieuw ontwikkelde, elektrisch gestuurde en geluidafstotend glas worden voorzien. En naast het bestaande weerbericht zal daar de nieuwe app Notifly de bewegingsvrijheid gaan bepalen. Denk daarbij aan een ‘variabele wasdag’ bij het duurzaam buiten drogen van het wasgoed, het mijden van tuinen en buitenruimte gedurende een flink deel van de dag en de nodige medicatie vanwege langdurige slaapverstoring. Het zijn offers die zijn verbonden aan het groei-verdienmodel van Schiphol en aansluiting bij Groot Amsterdam (MRA 2.0).

Het consortium zal dit ambitieuze plan binnenkort aan de topbestuurders van de Metropoolregio Amsterdam 2.0 in hun kantoor op de Zuidas presenteren. En omdat dit proefproject straks overal in dichtbevolkt gebied bij via ‘Next-Gen opgeschaalde luchthavens navolging kan vinden, is er een grote kans dat het met enthousiasme ontvangen wordt. 

“De meerderheid van de raad was tien jaar geleden voorstander van het bebouwen van Limmerkoog tot de afslag naar de A9. Omdat de provincie hier niet aan mee wilde werken is er uiteindelijk geprobeerd om alleen het vervallen kassencomplex te bebouwen,” aldus een raadslid uit Uitgeest. “Vijf verschillende wethouders hebben hun uiterste best gedaan om de lelijkste plek van Uitgeest te bebouwen. Het kassencomplex stond bij de provincie als bijzonder landschap te boek, daarom is het ook een logisch gevolg dat in het nieuwe woonontwerp een glazen koepel wordt geschetst. Niet alleen vanwege bovenvermelde redenen, maar ook om de herinnering aan de ‘kassen van Baars’ in dit cultuurhistorisch landschap niet verloren te laten gaan.”


Kassen van Baars langs de Geesterweg wachten op sloop.
Schiphol Flighttracking.