Afbeelding
Foto: aangeleverd

Zicht op definitieve plek duurzame sportzaal Uitgeest

Algemeen

UITGEEST - Een duurzame sportzaal die helemaal van deze tijd is en die beschikbaar is voor elke Uitgeester die graag wil sporten. Dat is het doel van de plannen binnen het overkoepelende Centrumplan Uitgeest om een nieuwe, duurzame sportvoorziening te realiseren. Dinsdag 18 januari kwam in de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Uitgeest een voorstel voor een definitieve locatie van deze sportzaal. 

De huidige sportzaal aan de Castricummerweg is aan vervanging toe. De technische staat is onder de maat en voor de schoolkinderen en sporters die van deze ruimte gebruikmaken, is het bepaald oncomfortabel om er te sporten. Gezien het grote belang van een toereikende sportvoorziening voor Uitgeest heeft de Commissie Ruimtelijke Ordening het College gevraagd om in januari 2022 te komen met een voorstel voor een definitieve locatiekeuze voor de sportzaal. De plek die nu in beeld is, is gesitueerd binnen de ijsbaanlocatie.

Ambities
De uitgangspunten voor het bepalen van de precieze locatie van de sportzaal zijn de ambities ten aanzien van verkeersveiligheid (rotondes, fietspaden, in- en uitrit), duurzaamheid (zonnepanelen, groenstructuur) en de wensen van belanghebbenden. De commissie heeft aangegeven veel waarde te hechten aan de positie van de ijsclub. Vooral de wens voor een 333 meter ijsbaan is in sterke mate bepalend voor de uiteindelijke locatiekeuze. Met het nieuwe voorstel dat in de Commissie Ruimtelijke Ordening op 18 januari 2022 werd behandeld, is het mogelijk om zowel de uitgangspunten van het college als de wensen van de verschillende belanghebbenden te honoreren. De duurzame sportzaal en de ijsbaan kunnen dus goed naast elkaar bestaan. (De vergadering is terug te zien via het YouTube-kanaal van OSU.)

Basis van het ontwerp is een sportzaal van 25 bij 28 meter. De sportzaal staat iets gedraaid ten opzichte van de bebouwing aan de Castricummerweg. De nieuwe locatie voor de sportzaal maakt het mogelijk om op het achtergelegen terrein een 333 meterbaan uit te zetten. De parkeerplaatsen zijn verdeeld in een deel aan de Castricummerweg (10) en een deel aan de zijde van de Geesterweg (7). Hierdoor krijgt de rotonde voldoende ruimte voor een groen ontwerp. De in- en uitrit kan goed en veilig aansluiten bij de Castricummerweg.

Bewoners inspireren
De gemeente Uitgeest vindt het belangrijk dat er plekken worden gecreëerd die bewoners inspireren om naar buiten te gaan. Een plek om te sporten, te wandelen en te ontspannen en elkaar te ontmoeten is daarvan het beste voorbeeld.