Filosofische lessen van ‘De Afvallende Bal’ | Uitgeester
Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius. (Foto: aangeleverd)

Filosofische lessen van ‘De Afvallende Bal’

Een naam bedacht als synoniem bij het schrijven van voetbalverslagen over FC Uitgeest. In voetbal het oppikken van een afgeslagen bal en in mijn schrijversperspectief een wedstrijd bekijken vanuit een optimistische en positieve benadering.

Hoe zou het zijn als ik dezelfde benadering eens losliet op het leven van nu, waarin coronazorgen een voortdurende sluier over ons bestaan dreigt te leggen. Als ik alles wat ons nu overkomt in historisch en filosofisch perspectief plaats en daardoor optimistisch en positief op een plaats ga staan waar die afvallende bal zomaar eens terecht zou kunnen komen. Misschien helpt het ons zo om anders te kijken en meer te zien. In deze aflevering het stoïcisme.

Stoïcisme
We verplaatsen het speelveld naar de oudheid, de wereld van de Grieken en de Romeinen. Op het veld staan stoïcijnen in hun gebruikelijke clubtenues met daarop als reclame hun filosofische wijsheden als ‘amor fati’ (liefde voor het lot) en ‘memento mori’ (gedenk te sterven).

De oorsprong van het stoïcisme ligt in Athene rond 330 v. Chr., waar Zeno van Citium onderwijs gaf bij een stoa (zuilengang) van de Agora (ontmoetingsplaats) en daar wijsheden predikte die in de eeuwen daarna werd gevolgd door Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.), Epictetus (50 n. Chr. - 135 n. Chr.) en keizer Marcus Aurelius (121 n. Chr. - 180 n. Chr.).

Het is een praktische filosofie die je helpt universele vragen te beantwoorden zoals: Wat is belangrijk in het leven? Hoe moeten we omgaan met moeilijke omstandigheden? Wat is geluk? Hoe kunnen we ons gelukkig voelen? Er bestaat bij stoïcijnen niet zoiets als ‘goed’ of ‘slecht’. Alles wat er gebeurt is ‘neutraal’ maar jouw reactie op die gebeurtenis maakt het ‘goed’ of ‘slecht’.

Het stoïcisme leert ons dat de wereld niet te voorspellen is, veranderingen altijd dichtbij zijn en hoe we ons in die omstandigheden het beste kunnen gedragen: vastberaden en in controle. Richt je niet op zaken waar je geen invloed op hebt maar op dingen waar je wel invloed op hebt, zoals houding, emoties, meningen of het ontwikkelen van de juiste deugden.

‘Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt’ – Epictetus.

De ware stoïcijn bereidt zich voor op tegenslag en is zich bewust van het nu. Geluk, blijdschap en waardering moeten nu plaatsvinden want ‘het verleden is geweest en de toekomst nog onzeker’. ‘Memento mori’ (letterlijk vertaald ‘gedenk te sterven’ oftewel ‘leef nu’) en ‘amor fati’ (’heb het lot lief’). Misschien helpt het stoïcisme je in deze tijd de afvallende bal op te pakken en een nieuwe aanval te beginnen.

Voor meer informatie https://denieuwestoa.nl/wat-is-het-stoicisme

De Afvallende Bal

Meer berichten