Groot ‘groen’ onderhoud in Uitgeest | Uitgeester
<p>Bomen moeten wijken voor nieuwe beschoeiing.</p>

Bomen moeten wijken voor nieuwe beschoeiing.

(Foto: Marianne Jonker)

Groot ‘groen’ onderhoud in Uitgeest

UITGEEST - Op verschillende plekken in Uitgeest worden bomen gesnoeid of gekapt. Dit is waarom: Tijdens de inspectie van de beschoeiing langs de Ziendervaart is gebleken dat deze in een slechte staat verkeert. Het gaat om het deel tussen de Geesterweg-Binnenkruierstraat en Populierenlaan. Dat deel van de beschoeiing wordt vervangen. Hierbij informeert de  gemeente Uitgeest over de aanpak en consequenties van de werkzaamheden voor de aanwezige begroeiing.

Vanaf half januari 2021 wordt de bestaande beschoeiing vervangen. De exacte startdatum is afhankelijk van de levering materialen. Dit project gaat ongeveer 12 weken duren. Om dit direct ook duurzaam te doen wordt de nieuwe beschoeiing uitgevoerd in kunststof (Prolock Sigma), staal, hard- en vurenhout. 

Het project ‘Vervangen Beschoeiing Ziendervaart’ wordt opgesplitst in twee delen;
deel 1, beschoeiing langs de Geesterweg
deel 2, beschoeiing langs het voetpad bij de woningen De Bonkelaar.

Het in tweeën delen van het project heeft te maken met hoe de gemeente de beschoeiing wil gaan aanbrengen. Hieronder staat de uitleg van de soorten beschoeiingen met toelichting en in bijlage de tekening.

Beschoeiing deel 1, beschoeiing langs de Geesterweg
Op dit gedeelte wordt de bestaande beschoeiing vervangen door een kunststof beschoeiing met hardhouten palen. Bij de bushalte en duiker zal de beschoeiing hoger aangebracht worden, dit om een minder steil grondtalud te krijgen. De bovenkant van de beschoeiing wordt beschermt door een thermisch verzonken stalen hoeklijn, dit om het kunststof te beschermen tegen schade met het bermenmaaien.

Beschoeiing deel 2, beschoeiing langs het voetpad bij de woningen De Bonkelaar
Langs het voetpad bij de woningen; vanaf de Populieren tot De Bonkelaar nummer 25 wordt de beschoeiing vervangen en in originele staat teruggebracht. Vanaf De Bonkelaar nummer 25, zal de beschoeiing over gaan in een natuurvriendelijke oever tot en met De Bonkelaar nummer 1. Vanaf De Bonkelaar nummer 1 tot de aansluiting van de duiker aan de Binnenkruierstraat wordt de beschoeiing ook vervangen en in originele staat teruggebracht.

De berm naast het voetpad achter De Bonkelaar nummer 1 tot en met De Bonkelaar nummer 13 is te smal om hier tussen het voetpad en de natuurvriendelijke oever bomen terug te planten. We maken daarom de berm 1 meter breder. Hiervoor wordt water gedempt. Dat moet in hetzelfde peilgebied weer terug komen. Dit gedempte water wordt gecompenseerd door de ‘uitstulping’ achter De Bonkelaar nummer 1 weg te graven. De grond die beschikbaar komt wordt achter de beschoeiing verwerkt.

Waarom een natuurvriendelijke oever?
In natuurvriendelijke oevers is er een geleidelijke overgang van water naar land, waardoor er verschillende waterdiepten ontstaan. Dit geeft variatie in groeiomstandigheden, zodat een diversiteit aan oeverplanten, waterplanten en diersoorten kan voorkomen.

Een gevarieerde begroeiing van oever en watergang en een grote diversiteit aan waterdieren en vissen zijn indicatoren voor een goede ecologische waterkwaliteit. Lokaal zorgt de aanwezigheid van natuurvriendelijke oevers voor een verbetering van de fysisch-chemische waterkwaliteit, door invangen van slib, verminderen van zwevend stof, verbeteren van de zuurstofhuishouding en de opname en omzetting van voedingsstoffen in het water.

Kappen en herplanten bomen
De huidige knotwilgen aan de westzijde van de Ziendervaart moeten helaas wijken voor de aanleg van deze natuurvriendelijke oever. Zij staan te dicht op de waterlijn staan en gaan sneuvelen bij het weghalen van de oude beschoeiing. Deze knotwilgen zijn nog relatief jong, hooguit 8 jaar oud. Ze worden direct vervangen voor nieuwe exemplaren die verder van de walkant gezet worden.

Op het brede gedeelte, gelegen hoek Geesterweg – Populierenlaan, staan twee grote treurwilgen, deze zijn geïnspecteerd op levensverwachting en veiligheid. Uit de inspectie is gebleken dat deze niet meer veilig zijn. Deze worden gekapt en ook hier worden nieuwe bomen terug geplant.

Tot slot
De gemeente gaat ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de geplande werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Marcel Twint via mail: marceltwint@debuch.nl of telefoonnummer 06-25756213

Schets m.b.t. de beschoeiing.

Meer berichten