FC Uitgeest en Progressief Uitgeest niet op één lijn | Uitgeester
De parkeerplaats ligt tegen het E-veld
De parkeerplaats ligt tegen het E-veld (Foto: Anita Webbe)

FC Uitgeest en Progressief Uitgeest niet op één lijn

UITGEEST - FC Uitgeest uitte onlangs een punt van zorg. Behalve dat de voetbalclub door corona veel inkomsten misloopt, verlaagt de gemeente ook nog eens de subsidie aan jeugdclubs met 12%. Daarnaast wordt vanuit Progressief Uitgeest (PU) de vraag gesteld of het E-veld nog wel gebruikt wordt en of groot onderhoud nog wel zin heeft. Ook heerst er commotie over gemeentelijke plannen om twintig woningen te bouwen op de parkeerplaats aan De Kuil.

Volgens FC Uitgeest-voorzitter Frans van Zijl toont de gemeente zich “niet betrokken bij de voetbalclub.” Frans: "Het zondagvoetbal is naar zaterdag gegaan, dus onze club heeft het veld nu, maar zeker in de toekomst, hard nodig.” De PU hoorde echter geluiden, ook via vrijwilligers van FC Uitgeest, dat het E-veld nauwelijks gebruikt wordt. Hierop stelde de PU vragen, aangezien elke politieke partij kritisch is bij het uitgeven van gemeenschapsgeld. “Als blijkt dat FCU alle velden nodig heeft is er geen enkele noodzaak om iets te veranderen aan de huidige situatie”, aldus Jan Schouten (fractievoorzitter PU). “Ook PU is trots op een voetbalvereniging als FC Uitgeest waar heel veel jongeren hun sport kunnen beoefenen.”

Onderzoek naar investering
“In het Noordhollands Dagblad lazen we dat de voorzitter kwaad is op de gemeente en op Progressief Uitgeest. Dat vind ik erg jammer”, aldus Jan Schouten. “FC Uitgeest heeft nooit te klagen gehad over medewerking van de gemeente. Destijds vroeg de vereniging één kunstgrasveld, de gemeente gaf de vereniging er twee. FC Uitgeest heeft daar geen eigen bijdrage voor betaald, iets wat wel gevraagd werd aan de hockeyvereniging toen zij een extra veld kreeg. Het zwembad krijgt vanaf dit jaar zelfs geen euro subsidie meer. Met dat in gedachte zou de voorzitter van FC Uitgeest toch minder reden moeten hebben om kwaad te zijn.”

Progressief Uitgeest wil de komende tijd gebruiken om te onderzoeken of vervanging van de toplagen van de voetbalvelden echt noodzakelijk is en of de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn een goede investering is. “Een onderzoek daarnaar is dus het enige dat wij vragen”, aldus Jan Schouten.

Woningbouw op parkeerplaats: “Idioot plan”
Op verzoek van het college is de Jeugd- en Jongerenraad gekomen met een plan om twintig woningen te bouwen voor starters op de locatie Benesserlaan. Omwonenden zijn niet blij als de woningen daar gebouwd gaan worden en zijn met alternatieve locaties gekomen. Alleen de locatie bij de Kuil is het onderzoeken waard, zo vinden de meeste raadsfracties van de gemeenteraad. Ook PU vindt het belangrijk dat er woningen gebouwd gaan worden voor jongeren.
FC Uitgeest-voorzitter Van Zijl: “Dit is een idioot plan. In het verleden is het E-veld verschoven om juist meer parkeerplaatsen te creëren, want dat bleek noodzakelijk. Als de sporthal een evenement organiseert, het zwembad open is én er wordt gevoetbald zijn er zelfs verkeersregelaars nodig, zo druk is het!” De voorzitter vraagt met klem of de gemeente hierover goed wil nadenken.

Onderzoek moet nu uitwijzen welke van de twee locaties het meest geschikt is. Alle voors en tegens zullen tegen elkaar weggestreept moeten worden. PU vindt ook belangrijk dat er woningen gebouwd gaan worden voor jongeren, maar dat heeft op dit moment geen voorkeur, omdat zij het onderzoek wil afwachten.

Tekst: Anita Webbe

Meer berichten