Gemeente Uitgeest steunt ondernemers en maatschappelijke instellingen | Uitgeester
Foto: Sterre Vreeburg

Gemeente Uitgeest steunt ondernemers en maatschappelijke instellingen

UITGEEST - Het coronavirus is nog niet weg en daarmee alle ongemakken die onze inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen ondervinden. Alle reden om de eerder ingestelde gemeentelijke maatregelen te verlengen tot en met 31 december 2020.

Vanuit de gemeente is op diverse terreinen aan onze inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen (financiële) hulp geboden, waarbij tegelijkertijd de blik op de toekomst gericht is. Wethouder Cecilia van Weel: “Met elkaar moeten we proberen door deze moeilijke periode heen te komen. Met het verlengen van de maatregelen willen wij lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties extra steunen.”

Gedeeltelijke lockdown
Vanwege de alarmerend hoge besmettingsaantallen zitten we op dit moment in een gedeeltelijke lockdown. Een nieuw pakket aan maatregelen is door het kabinet voorbereid en daarop vooruitlopend is het ook lokaal gewenst om een nieuw pakket aan maatregelen te hebben. Omdat het nu om de tweede gedeeltelijke lockdown gaat, waarvan men nog niet weet hoe lang deze gaat duren, horen we uit de samenleving dat onze inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen weer hard geraakt worden.

Steun
Met het verlengen van de aanvraagperiode voor het gebruik van de maatregelen wil het college (financiële) steun bieden aan die lokale ondernemers en maatschappelijke initiatieven voor wie deze steun echt noodzakelijk is voor de continuering van hun activiteiten. Meer informatie kun je vinden op de gemeentelijke website: www.uitgeest.nl 

Meer berichten