Uitgeester leerling verwerft doctorstitel | Uitgeester
Gido Gravesteijn (links) ontvangt de bul uit handen van professor Onno Meijer.
Gido Gravesteijn (links) ontvangt de bul uit handen van professor Onno Meijer. (Foto: Zosha de Rond)

Uitgeester leerling verwerft doctorstitel

UITGEEST - Oud-leerling Gido Gravesteijn van basisschool De Wissel is op 28 oktober gepromoveerd en heeft daarmee de doctorstitel verworven.

Na de basisschool ging Gido (31) naar het Bonhoeffer College, die hij heeft afgerond met een prachtige cijferlijst. Alleen de 9 voor natuurkunde vond Gido niet voldoende, hij ging herkansen voor een 10. En zo geschiedde. Daarna ging Gido naar het Leids Universitair Medisch Centrum waar hij een dubbele studie volgde (arts en biomedische wetenschappen); ook deed hij een semester in Zweden aan het Karolinska Institutet te Stockholm. In deze periode heeft Gido zich tevens ingezet voor examentrainingen op het gebied van biologie, het opleiden van docenten en later de inhoud van de lesstof. Hier kon Gido zijn educatieve vaardigheden goed inzetten. Gido rondde zijn dubbeltraject cum laude en summa cum laude af, dat was niet eerder voorgekomen in het LUMC.

Hiermee was Gido op het punt gekomen dat hij onderzoek ging doen naar de ziekte CADASIL, een vrij onbekende ziekte waarbij herseninfarcten (beroertes) ontstaan op de leeftijd van 45-50 jaar. Het gevolg van die infarcten is bijvoorbeeld een verlamming of spraakproblemen, maar ook verlies van denkvermogen, geheugenverlies, initiatiefloosheid, karakterveranderingen en het verlies van uitvoerende functies. De achteruitgang in het denkvermogen leidt vaak tot dementie. Stoornissen van het geheugen en het denkvermogen treden gemiddeld op vanaf ongeveer 50 jaar en nemen toe in de loop van de jaren. In de laatste jaren van hun leven zijn de meeste CADASIL-patiënten hulpbehoevend en is volledige verzorging nodig. Doel van het onderzoek is een therapie te vinden om deze ziekte terug te dringen. Voor deze ziekte heeft Gido ook een periode onderzoek gedaan aan Harvard University in Boston. Wie denkt dat Gido nu klaar is heeft het mis. Er is nog geen therapie en meer onderzoek is nodig. Qua studie is Gido ook nog niet klaar. Hij wil meer kennis vergaren.

Meer berichten