Foto: Gemeente Uitgeest

Cyclomedia maakt foto’s in gemeente Uitgeest

UITGEEST - Van medio november tot eind december rijden er camera-auto’s van Cyclomedia door de gemeente Uitgeest om 360 graden panoramafoto’s te maken. Deze foto’s worden gebruikt voor ons Geografisch Informatie Systeem.

Opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens
De opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens, waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor geldt. Deze privacygevoelige informatie wordt door CycloMedia onherkenbaar gemaakt (geblurd). De geblurde opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen met afnemers en voor back-up doeleinden. CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de AVG.

CycloMedia mag deze persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden van de opnamen gaan over de registratie en verwerking van beelden in een database. CycloMedia mag deze beelden – onder strenge voorwaarden – aanbieden aan publieke en private organisaties. 

Over CycloMedia
CycloMedia is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Zij zijn gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

Contact
Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar, kun je contact opnemen met:
CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via het e-mailadres: privacy@cyclomedia.com 

Meer informatie op de website van CycloMedia.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer berichten