Foto: Pixabay

Blij met tijdelijke woningen voor jongeren en starters

UITGEEST - De woningnood onder jongeren in Uitgeest is groot. Daarom is de PvdA blij met de komst van 20 tijdelijke woningen voor jongeren en starters aan de Benesserlaan. Er is natuurlijk nog veel meer nodig, maar elke stap is er een. Het college van B&W van Uitgeest benut hier terecht een kans om op korte termijn woonruimte te realiseren voor een belangrijke groep. 

Honderden jongeren in Uitgeest zijn op zoek naar een woning
De jongeren die in aanmerking komen voor de tijdelijke woningen moeten woonachtig zijn in Uitgeest bij hun ouders en zijn ingeschreven als woningzoekende. Op dit moment zijn ruim 400 jongeren in Uitgeest tussen de 18 en 28 jaar op zoek naar woonruimte. Ze geven aan graag in het dorp te willen blijven wonen. De meeste jongeren zijn in Uitgeest opgegroeid en willen gewoonweg niet naar Alkmaar of Heerhugowaard.

Er is goed gekeken naar de uitstraling en kwaliteit
De opzet van het wooncomplex met twee bouwlagen aan de Benesserlaan is kleinschalig. Het gaat om 10 woningen voor jongeren en 10 woningen voor starters, zowel studio’s als tweekamerappartementen. De omheining van struiken en bomen blijft voor 80% intact. Het uitzicht verandert daardoor nauwelijks. Verder zal de grasoppervlakte slechts voor een derde deel worden ingevuld. Er blijft dus voldoende groen en speelruimte.

Gemeente weegt verschillende belangen tegen elkaar af
Bouwen gaat bijna altijd ten koste van iets anders. In dit geval is dat een stuk groen waar omwonenden veel belang aan hechten. Aan de andere kant zijn er de woningzoekenden. Het is aan de gemeente om alle belangen die er zijn, zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De PvdA is van mening dat er een goede afweging is gemaakt.

Meer berichten