Huisarts Dirk Jan van Wijk
Huisarts Dirk Jan van Wijk (Foto: aangeleverd)

Over hoesten anno 2020

Vijf jaar geleden stond mijn eerste column in De Uitgeester over hoesten en proesten en had als belangrijkste boodschap om te trachten om zo min mogelijk aan deze prikkels toe te geven om zo verspreiding van virussen tegen te houden en de luchtwegen te sparen. Inmiddels heeft een nieuw verkoudheidsvirus de wereld in zijn greep gekregen. Heeft dat gevolgen voor de adviezen van destijds?

Nieuw virus
Coronavirussen zijn al langer bekend als verkoudheidsvirus, maar COVID-19 is voor mensen een nieuw virus, waartegen vorig jaar nog niemand antistoffen had aangemaakt. Ook dit verkoudheidsvirus verspreidt zich via direct en indirect (bijv. via deurknoppen) contact en in grotere en kleinere druppels. Door hoesten, niezen, schreeuwen en zingen zullen besmettelijke personen meer virussen over een grotere afstand verspreiden. Net als bij alle andere verkoudheidsvirussen zijn kinderen het best in het overwinnen van het virus. En ook is het bij dit nieuwe verkoudheidsvirus onduidelijk waarom bij de grote meerderheid een besmetting ongemerkt voorbijgaat terwijl weinigen wel ziek worden en een enkeling zelfs ernstig.
Antistoffen tegen dit virus blijven een beperkte tijd aantoonbaar in het bloed, maar het lijkt er toch op dat de immuniteit (op een enkele uitzondering na) veel langer blijft bestaan, zoals we dat ook bij andere virussen kennen.

Oude eigenschappen 
Tot zover weinig nieuws onder de zon en daarom zijn mijn adviezen uit 2015 nog steeds van toepassing.
Vanwege het ontbreken van immuniteit bij de wereldbevolking (leidend tot veel besmettingen) en het mogelijk ernstige verloop (met longembolieën en ontstekingen in de hersenen) is er een mondiale paniek ontstaan met ouderwetse maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus, net als vroeger bij de pest of de Mexicaanse griep.

Gezondheid eerst
Wereldwijd is er een politieke trendbreuk ontstaan. Waar eerst ideologische en economische motieven de boventoon voerden, staat nu (eindelijk) de gezondheid van de bevolking bovenaan het prioriteitenlijstje van de meeste regeringen. Onze maatschappij piept en kraakt echter onder de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen. De hoop is gevestigd op een vaccin dat groepsimmuniteit bewerkstelligt. Ik ben blij met deze trendbreuk. De maatregelen die zijn genomen zullen ongetwijfeld enig effect hebben op de verspreiding van het virus.
Ik vind echter dat de overheid een unieke kans heeft laten liggen om ons te attenderen op het belang van onze individuele gezondheid. Ik voel mij daarom geroepen om in elk geval de Uitgeesters hier nogmaals op te wijzen:

Beschermingsmaatregelen
-Eet vers (geen verpakking), gevarieerd en gezond (geen suikers). Vermijd alcohol, frisdrank en vruchtensappen. Water, thee en koffie zijn de gezondste dranken. En neem dagelijks 25 mcg (1000 eenheden) vitamine D.
-Beperk zitten, beweeg zoveel mogelijk en dan het liefste buiten.
-Vermijd en bestrijd spanningen en neem een psychologische onderhoudsbeurt als het niet zo lekker gaat. Ga vrolijk door het leven.

Van alle maatregelen die de overheid heeft genomen is de belangrijkste het vermijden van inademen van besmette kleine druppeltjes (aerosolen), omdat die dieper in de longen komen en ernstiger ziekte kunnen veroorzaken. In de buitenlucht zijn besmettingen met ernstige ziekte tot gevolg uiterst zeldzaam. En wanneer we binnen zijn, dan liefst met een beperkt aantal mensen in een goed geventileerde ruimte. De overheidsmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van besmettingen tot een vaccin ons komt redden. Het is echter nog maar de vraag of het vaccin veilig is en voldoende en langdurige bescherming biedt.

Gelukkig is er nu eindelijk een betrouwbare sneltest die de snotteraars in een kwartier kan vertellen of quarantaine wel of niet nodig is. Hopelijk komt die ook snel voor iedereen beschikbaar om de verdere ontwrichting van onze maatschappij enigszins te beperken. Zorg dus goed voor je eigen lijf en ventileer de binnenruimte. En wanneer je toch verkoudheidsverschijnselen krijgt, vermijd dan hoesten en niezen en laat je (snel-)testen!

Dirk Jan van Wijk

Meer berichten