Foto: Sara van den Nieuwendijk

Bescheiden ambities voor vitaal Uitgeest

UITGEEST - De gemeente Uitgeest presenteert de kadernota voor 2021. In de kadernota worden de behalve de ambities van het gemeentebestuur ook ontwikkelingen weergegeven waarmee Uitgeest te maken heeft of mee te maken krijgt. Deze (nieuwe) ontwikkelingen kosten de komende jaren geld. De kadernota 2021 geeft inzicht in onder andere stijgende zorgkosten, de kosten voor de gemeente van het Klimaatakkoord, de coronamaatregelen en de inkomsten vanuit de Rijksoverheid.

Lokale en regionale ambities
In de nieuwe kadernota staan alle ambities voor 2021. Ook voor het komende jaar is het motto: “Samen met onze inwoners, ondernemers en regionale partners bouwen aan een vitaal Uitgeest, met behoud van karakter.” Veel van de plannen zijn in de afgelopen twee jaar in gang gezet en voorbereid. Zoals de herinrichting van De Koog en het centrumgebied, de bouw van twee nieuwe scholen en duurzaamheid. Ook werkt de gemeente regionaal aan wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie. Om Uitgeest nog aantrekkelijker te maken voor toeristen wordt extra ingezet op recreatie, toerisme en een bloeiend ondernemersklimaat.

Extra kosten en onduidelijke inkomsten
Voor al deze ambities is onderzocht welke budgetten nodig zijn om deze plannen te realiseren. Tegelijkertijd is er op dit moment over 2020 een financieel tekort. Dat is deels te verklaren door extra kosten en inkomstenverlies als gevolg van de coronacrisis. Anderzijds wordt dit tekort, net als in veel andere gemeenten, grotendeels veroorzaakt door de stijgende zorgkosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft, en de zwaarte van deze zorg, nemen toe.

Leefbaarheid voorop
Het college vindt het behouden van de leefbaarheid van het dorp erg belangrijk en wil zich daarvoor blijven inzetten. Wethouder financiën Cees Beentjes: “Het meerjarenperspectief in de Kadernota 2021 laat een financieel tekort zien. Het college is van mening dat het nodig is om balans te brengen in inkomsten en uitgaven, om zo het leven in het dorp op hetzelfde prettige niveau te kunnen houden. We zien dat de uitgaven toenemen door (nieuwe) taken, terwijl de inkomsten, vooral de uitkeringen die gemeente van het Rijk ontvangt, met onzekerheid omgeven zijn. Goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, ook in de toekomst, vraagt om een duurzame begroting. Dat betekent dat het maken van - soms indringende - keuzes de komende jaren onvermijdelijk is voor het bestuur van Uitgeest.”

Meer berichten