Foto: Facebookpagina Zwembad De Zien

Unieke prestatie Zwembad De Zien

UITGEEST - Een belangrijk agendapunt op de raadsvergadering van 28 mei ging om de verduurzaming van De Zien. Het zwembad draait al sinds 2015 op vrijwilligers en de gehele raad was daar zeer over te spreken. Het bestuur van het zwembad wil graag verder en het bad de komende jaren verduurzamen.

Er is samen met de gemeente gewerkt aan een haalbaarheidsstudie. Daaruit blijkt dat het zwembad het energieverbruik kan verduurzamen door een luchtwarmtepomp te installeren en circa 220 zonnepanelen te plaatsen. Zo kan De Zien uiteindelijk geheel aardgasvrij worden.

Het bestuur doet nu een verzoek bij de gemeente om hiervoor een bestemmingsreserve van 70.000 euro in de begroting op te nemen. De gehele raad stemde voor.

‘Al 5 jaar exploitabel’
Anneke Terra (PvdA): “De vrijwilligers maken het zwembad al 5 jaar exploitabel met het grootste gedeelte uit eigen middelen. Daar mogen we trots op zijn. Bovendien is dit ook een investering in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.”

De andere raadsleden sloten zich daarbij aan. René Oud (D66): “Ze doen het fantastisch. Laat ze hun ambities waarmaken.” Jack Zwarthoed (CDA): “Verduurzaming is een speerpunt van de gemeente. Het is een mooi moment om dit geld te bestemmen. Wij steunen het voorstel.”

Uniek
Wethouder Beentjes noemde de prestatie van de vrijwilligers ‘misschien wel uniek in Nederland’. “Ze zijn eerst vooral bezig geweest met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar ook aan de veiligheid van de medewerkers en de waterkwaliteit worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Er wordt dus veel kennis en kunde van de mensen gevraagd.”

“Met het verduurzamen van het zwembad wordt aangehaakt op het meerjarenplan duurzaamheid Uitgeest. Wij steunen graag duurzame lokale initiatieven. Ons eigen vastgoed wordt op deze manier ook toekomstbestendig gemaakt. Zo houden we een mooie Uitgeester voorziening in de benen.”

Meer berichten