Vince en Dani uit groep 5 en 2 van De Wissel hadden er weer zin in maandag.
Vince en Dani uit groep 5 en 2 van De Wissel hadden er weer zin in maandag. (Foto: Josine van Tol)

Weer naar school....

Door: Josine van Tol

UITGEEST - Vince en Dani uit groep 5 en 2 van De Wissel hadden er maandag wel weer zin in om naar school te gaan. Al vonden ze die weken thuis ook wel erg lekker. Het was mooi weer dus er werd vooral veel buitengespeeld met de kinderen uit de straat en klasgenootjes. Iets wat gelukkig kan volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Ook tijdens de thuiswerkweken voorafgaand aan de meivakantie leek het soms een beetje op vakantie! Gelukkig zijn er veel kinderen die aan deze toch ook spannende periode, waarin een bezoek aan opa en oma niet meer mag, voornamelijk fijne herinneringen overhouden. Tijdens het buitenspelen hebben de kinderen het soms over het coronavirus maar vooral andere 'problemen' overheersen in hun gesprekken: wie heeft nou er gewonnen met voetbal? Mag ik na het eten naar buiten? Mogen we morgen wel met water spelen.....?

Het is nog maar kort geleden. Op 16 maart mogen de kinderen opeens niet meer naar school. Papa's en mama's moeten thuis werken, tegelijkertijd hun kinderen begeleiden bij het schoolwerk en hier en daar ontstaat wat chaos door de nieuwe situatie. De Wissel stuurt op afstand de kinderen en ouders bij: papieren werk is opgehaald bij de leerkracht en het contact en ander schoolwerk verloopt verder digitaal. Zo ook contact met klasgenoten: via Zoom kun je iedereen zien en spreken. Voor de kleuters werkt het iets anders: zij werken nog niet uit de boeken! De kleuterjuffen verzinnen de ene na de andere leuke opdracht die thuis uitgevoerd kan worden, er mag gebeld worden met de juffen en er worden zelfs werkjes thuis afgeleverd. De betrokkenheid is groot en de kinderen worden duidelijk gemist. Na een paar weken is iedereen gewend aan de nieuwe situatie.

En nu mogen ze weer. Voor ouders best spannend. We gaan af op de onderzoeken die gedaan zijn. Ergens moeten we weer beginnen en vertrouwen hebben. Op De Wissel zijn de klassen in tweeën gedeeld, elke helft gaat twee dagen per week naar school. Zo zijn de klassen kleiner en is het haalbaar om de afstand te bewaren. De andere dagen werken de kinderen thuis verder aan hun schoolwerk. Waar de kinderen van De Wissel normaal gesproken tussen de middag naar huis gaan of overblijven blijft nu iedereen op school een broodje eten en is de schooldag om 14.00 uur voorbij. Zo wordt voorkomen dat er onnodig veel volwassenen bij elkaar zijn. De juffen van de onderbouw staan buiten op het plein om de kinderen op te vangen omdat de ouders niet mee de school in mogen. Een nieuwe situatie, zo goed mogelijk geregeld, opnieuw wennen. Maar ook hieraan zullen we weer gewend raken!

Meer berichten