Carla Smits, bestuurder van Stichting Tabijn en Wethouder Cees Beentjes tekenen de bestuursovereenkomst.
Carla Smits, bestuurder van Stichting Tabijn en Wethouder Cees Beentjes tekenen de bestuursovereenkomst. (Foto: aangeleverd)

Belangrijke stap voor nieuw kindcentrum

UITGEEST - De gemeente Uitgeest en het schoolbestuur van Stichting Tabijn sloten op 11 mei officieel een bestuursovereenkomst voor een nieuw kindcentrum op de Paltroklocatie. Deze overeenkomst is een duidelijke stap in het proces. Dit betekent dat het schoolbestuur van Tabijn officieel verder kan met het voorbereiden van de nieuwbouwplannen.

Het kindcentrum zal bestaan uit een basisschool en kinderopvangvoorzieningen. Het schoolbestuur van Tabijn heeft inmiddels ook een architectenbureau geselecteerd voor het ontwerpen van het nieuwe gebouw. Als het voorlopige ontwerp klaar is, worden omwonenden en belanghebbenden betrokken om wensen en opmerkingen te geven.

“We hebben erg uitgekeken naar dit moment, het is een mooie mijlpaal voor ons. We staan in de startblokken om een prachtige nieuwe basisschool met kinderopvangfaciliteiten te realiseren in Uitgeest, waar kinderen en leerkrachten met plezier naartoe gaan,” aldus Carla Smits, bestuurder van Stichting Tabijn.

Ook wethouder Cees Beentjes toont zich gelukkig met deze ontwikkeling. “We hebben alle vertrouwen in het schoolbestuur van Tabijn en in het proces om tot een prachtige nieuwe school en kinderopvang te komen. Ook voor de omgeving is dit een mooie stap vooruit. Het nieuwe kindcentrum ligt aan het Koogpark, waardoor binnen- en buitenactiviteiten gecombineerd kunnen worden. En met een goede inrichting van de openbare ruimte om de school heen (groen, parkeren en verkeer), maken we een hele kwaliteitsslag.”

De plannen voor het nieuwe kindcentrum vallen binnen het project ‘Herontwikkeling van het centrum en vier schoollocaties in Uitgeest. De verwachting is dat er medio volgend jaar gestart kan worden met de bouw.

Meer berichten