Meer parkeerplekken voor de Waldijk.
Meer parkeerplekken voor de Waldijk. (Foto: aangeleverd)

Parkeerdruk Waldijk verlaagd door extra parkeervakken

UITGEEST - Om de parkeerdruk op de Waldijk in Uitgeest te verminderen, zijn er tweeëndertig extra parkeervakken toegevoegd. Uit een participatietraject met omwonenden kwamen verschillende ontwerpvoorstellen. Op vijf verschillende locaties in de wijk is parkeergelegenheid toegevoegd. Als laatste locatie is het parkeren 'Aan de Kromme Sloot' gerealiseerd.

Parkeren 'Aan de Kromme Sloot'
De parkeerdruk op deze locatie was erg hoog. Buurtbewoners hebben dit probleem aangekaart, en samen met de gemeente hebben zij gekeken naar kansrijke oplossingen. Door een gedeelte van de rijbaan en een gedeelte van de berm in te richten als parkeervak zijn in totaal dertien parkeervakken gerealiseerd. Door ruimtes tussen de parkeervakken vrij te houden, is er altijd nog voldoende ruimte voor automobilisten om elkaar te passeren.

Parkeren in de vakken
Het toevoegen van parkeervakken speelt een belangrijke rol bij de aanpak van de parkeerdruk. Daarnaast kunnen de bewoners en bezoekers van de wijk zelf ook hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de eigen oprit, de auto alleen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en, bij bezit van een tweede auto, ervoor te kiezen om één van de auto's wat verderop in de wijk te parkeren waar meer plek is. De komende tijd monitort de gemeente de nieuwe situatie.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de plannen en projecten voor de Waldijk. Heb je vragen, neem dan contact op met medewerker verkeer Wouter Peters: telefoon 088-9097889 of e-mail wouterpeters@debuch.nl

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten