Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is.
Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. (Foto: Sara van den Nieuwendijk)

Voorrang voor huurders die doorstromen

REGIO- Huurders van corporatiewoningen in de regio Alkmaar kunnen voortaan voorrang krijgen als ze verhuizen naar een woning die beter bij hen past. Dit hebben de gemeenten, de SVNK-corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers met elkaar afgesproken.

De nieuwe doorstroomregels gaan in op woensdag 1 april in alle gemeenten van de regio Alkmaar, waaronder ook gemeente Uitgeest valt.

Algemene regel voor doorstroomvoorrang

Voorrang is mogelijk voor mensen die ingeschreven staan als woningzoekende bij de SVNK en die nu in een huurwoning wonen in de regio Alkmaar van een SVNK-corporatie.

In 3 situaties is doorstroomvoorrang mogelijk

 1.  Bij nieuwbouw van sociale-huurwoningen
          
 2. Corporatie, gemeente en huurdersorganisatie bepalen samen of in een nieuwbouwcomplex voorrang wordt gegeven aan bewoners die behoren tot een bepaalde doelgroep. Bij elk nieuwbouwcomplex waar doorstroomvoorrang wordt toegepast, kunnen de voorwaarden verschillend zijn. Er is nu nog niet te zeggen bij welke nieuwbouw deze voorrang wordt toegepast en wat de voorwaarden dan zijn. Dat wordt apart bekendgemaakt door de corporatie die deze woningen bouwt.
                    
 3. Van groot naar kleiner
          
 4. Bij bestaande huurwoningen is voorrang mogelijk als een klein huishouden wil verhuizen van een grote woning naar een kleinere woning. Het moet gaan om een huishouden van 1 of 2 personen, dat nu woont in een woning met minstens 4 kamers (= minstens 3 slaapkamers) en verhuist naar een woning met maximaal 3 kamers (= met 1 of 2 slaapkamers). Deze voorrangsregel is onder andere interessant voor senioren van wie de kinderen het huis uit zijn.
                    
 5. Van klein naar groter
           
 6. Bij bestaande huurwoningen is voorrang mogelijk als de huidige woning te klein is omdat er te weinig slaapkamers zijn. Dat is het geval als er minstens 3 kinderen in 1 kamer moeten slapen. Zo’n huishouden kan met doorstroomvoorrang verhuizen naar een grotere woning. Deze afspraak is de opvolger van de voorrangsregel voor grote gezinnen, die is vervallen op 1 juli 2019, toen de  huidige Huisvestingsverordening werd vastgesteld.

Meer informatie

Bent u huurder en wilt u in aanmerking komen voor doorstroomvoorrang? Kijk dan voor meer informatie op de website van SVNK. Daar vindt u de volledige voorwaarden en hoe u een aanvraag kunt doen voor voorrang. Indienen van een aanvraag kan vanaf woensdag 1 april.

Meer berichten