Foto: Pixabay

Hoe wordt de WOZ berekend?

UITGEEST - De recente aanslag voor de gemeentelijke belastingen die Uitgeesters recent hebben ontvangen, zorgt voor diverse reacties. Daarom in het kort een uitleg hoe de WOZ wordt berekend en wat dit betekent voor de gemeentelijke belastingen. Daaronder vallen de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Wil je meer informatie? Klik dan op deze link. Cocensus regelt vanaf 1 januari 2020 de gemeentelijke belastingen. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar op nummer 023-55 63 500.

Wat is WOZ?
De WOZ-waarde betekent 'waardering onroerende zaken'. De WOZ-waarde is het bedrag dat je woning of bedrijfspand zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. Voor 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019. De waarde staat op de woonlastennota die je als eigenaar of gebruiker van Cocensus hebt gekregen en bepaalt onder andere hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je moet betalen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
De gemeente heft onroerendezaakbelasting om (een deel van) de taken die zij heeft, te kunnen betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning of pand. Een voorbeeld verduidelijkt de rekensom: in Uitgeest is de totale opbrengst OZB en RZB ten opzichte van 2019 verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze is voor 2020 1,5%. Daarnaast heeft de raad besloten om de onroerendezaakbelastingen met 12% te verhogen. Hierdoor neemt de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelasting in 2020 gemiddeld met 13,5% toe. Deze stijging was nodig om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente loopt in de uitvoering van haar taken aan tegen een toename van kosten die niet volledig door het Rijk worden gecompenseerd. Dit geldt niet alleen voor Uitgeest, maar voor heel veel gemeenten in Nederland. Door deze tarieven te verhogen, kunnen andere maatschappelijke voorzieningen in het dorp gewoon blijven bestaan.

Afvalstoffenheffing
De kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. Het tarief hangt af van de grootte van je huishouden: ben je met meer personen thuis, dan betaal je ook meer. Het maakt niet uit of je daadwerkelijk gebruikmaakt van deze dienst: je bent afvalstoffenheffing verschuldigd vanaf het moment dat je een woning in gebruik neemt.

Door stijging van de kosten stijgt het tarief in 2020 met 6%.
- Het jaartarief voor eenpersoonshuishoudens is nu: €206,-
- Het jaartarief voor meerpersoonshuishoudens is nu: €311,-

Rioolheffing
Als eigenaar van een woning of een bedrijfspand moet je rioolheffing betalen voor de aansluiting op het riool. Met de opbrengsten onderhoudt de gemeente het riool. Bedrijfspanden betalen een tarief dat is gekoppeld aan hun watergebruik. Eigenaren van een woning betalen €161,50 per jaar (tarief 2020). Als eigenaar van een perceel (dat geen woning is) betaal je een tarief dat is gekoppeld aan het watergebruik.

De tarieven voor 2020 zijn:
1. Van 0 tot 250 m³ afvalwater: €191,20
2. 251 m³ afvalwater of meer: €248,-

In de begroting 2019 - 2022 is in lijn met het gemeentelijke rioleringsplan rekening gehouden met 0% stijging van de rioolheffing. Dit houdt in dat de tarieven voor 2020 gelijk zijn aan die van 2019.

Bron: Gemeente Uitgeest 

Meer berichten