Foto: Sara van den Nieuwendijk

Raadsvergadering in het gemeentehuis 30 januari

UITGEEST - De komende raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis vindt plaats op donderdagavond 30 januari 2020 om 20:00 uur.

Na de opening van de vergadering zullen de komende zaken aan bod komen:
1. Vaststellen agenda raadsvergadering 30 januari 2020
2. Spreekrecht inwoners
3. Vragenhalfuur
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019

Benoemingen
5. Benoeming lid Jeugd- en Jongerenraad
6. Benoeming commissieleden

Voorstel hamerpunten
7. Wijzigingsovereenkomst (WOK) A8/A9

Voorstel bespreekpunten
8. Gebiedsvisie centrumgebied en vier schoollocaties
9. Voorbereidingskrediet nieuwbouw Paltroklocatie
10. Voorbereidingskrediet Binnenmeer
11. Ruimtelijke uitgangspunten Limmerkoog
12. ISOB-regeling

Overige punten
13. Ingekomen stukken
14. Mededelingen
15. Sluiting

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten