Foto: Sara van den Nieuwendijk

Raadsvergadering in het gemeentehuis 30 januari

UITGEEST - De komende raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis vindt plaats op donderdagavond 30 januari 2020 om 20:00 uur.

Na de opening van de vergadering zullen de komende zaken aan bod komen:
1. Vaststellen agenda raadsvergadering 30 januari 2020
2. Spreekrecht inwoners
3. Vragenhalfuur
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019

Benoemingen
5. Benoeming lid Jeugd- en Jongerenraad
6. Benoeming commissieleden

Voorstel hamerpunten
7. Wijzigingsovereenkomst (WOK) A8/A9

Voorstel bespreekpunten
8. Gebiedsvisie centrumgebied en vier schoollocaties
9. Voorbereidingskrediet nieuwbouw Paltroklocatie
10. Voorbereidingskrediet Binnenmeer
11. Ruimtelijke uitgangspunten Limmerkoog
12. ISOB-regeling

Overige punten
13. Ingekomen stukken
14. Mededelingen
15. Sluiting

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Zaterdag 26 september is het BURENDAG: De ‘perfecte’ gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten…of niet? In Uitgeest heeft iedereen wel buren. Dichtbij of wat verder weg. We hebben allemaal wel een mening over de mensen die naast ons wonen. Waar erger je het meest aan bij je buren?Reageren!