Het nieuwe waarschuwingsbord
Het nieuwe waarschuwingsbord (Foto: aangeleverd)

Ingezonden brief door FC Uitgeest

Geen kiss & ride bij toegangshek FC Uitgeest

Aan dit onderwerp is al eerder aandacht besteed en wat goed om te zien dat daar ook goed gevolg aan gegeven is. Het komt voor dat (groot)ouders hun kind(eren) voor het toegangshek droppen en daarmee gevaarlijke situaties creëren voor fietsers. FC Uitgeest beschikt over een enorm parkeerterrein en dat is ook de plek waar zonder gevaar voor de omgeving kinderen uit de auto kunnen stappen. FC Uitgeest vindt dat veiligheid boven gemak gaat en daarom is aan het toegangshek een groot bord opgehangen (zie de foto).

Uiteraard vertrouwen we erop dat (groot)ouders hier gevolg aan geven. Mocht dat helaas niet gebeuren, laten we elkaar er dan op aanspreken en verwijs naar het bord. Dit geldt niet alleen voor het weekend maar zeker ook voor de trainingsavonden. Alvast dank voor jullie begrip en medewerking.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Zaterdag 26 september is het BURENDAG: De ‘perfecte’ gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten…of niet? In Uitgeest heeft iedereen wel buren. Dichtbij of wat verder weg. We hebben allemaal wel een mening over de mensen die naast ons wonen. Waar erger je het meest aan bij je buren?Reageren!