Foto: Pixabay

Parkeeroverlast: van ergernis tot oplossing

UITGEEST - Niet alleen in de burgerpeiling, ook op wijkbijeenkomsten en op sociale media komt parkeeroverlast ter sprake. Als je graag de auto voor de deur wilt hebben en als je je ergert aan foutparkeerders, dan ben je zeker niet de enige!

Waarom kun je niet altijd voor de deur parkeren?
- De norm van het aantal parkeerplaatsen bij de aanleg van per wijk is in de loop der jaren veranderd;
- Er zijn steeds meer huishoudens met meerdere auto's;
- Het aantal parkeerplaatsen is niet per straat maar per buurt gepland;
- Garages en carports die meetellen als parkeerplaats, worden soms ook voor iets anders gebruikt;
- Treinreizigers parkeren ook in sommige straten;
- Bedrijven parkeren meer auto's op straat dan de drie die mogen;
- Er wordt 'slecht' geparkeerd, waardoor er twee plekken worden bezet.

Je ziet, sommige oorzaken van parkeeroverlast zijn wel, andere niet gemakkelijk te beïnvloeden. Daarom kan het helpen om elkaar aan te spreken als je je ergert.

Kom er samen uit
In sommige buurten maken bewoners afspraken met elkaar over het parkeren. Zeker bij het parkeren van bedrijfsbusjes. Bepaalde straten in het Oude Dorp zijn zo smal, dat het noodzakelijk is om met twee wielen op het trottoir te staan. Dat mag, als voetgangers met rollator of kinderwagen er maar door kunnen.

Extra parkeerplaatsen?
De gemeente zorgt ook voor extra parkeerplaatsen. Sommigen vinden dit een druppel op een gloeiende plaat. Maar de gemeente heeft niet veel ruimte om extra parkeerplaatsen te maken, omdat er ook genoeg ruimte moet zijn voor spelen, groen en voetgangers. Toch zijn er op verzoek van de OVU in 2018 extra parkeerplaatsen gekomen in het centrum. Bovendien komen er nu extra parkeerplaatsen bij het station (32), 6 bij de Juffer, in de Waldijk en en worden ook bij de herinrichting van de Koog extra parkeerplaatsen gemaakt. Bij nieuwbouw moet de ontwikkelaar zorgen voor 1.7 parkeerplaats per woning op eigen grond. Vaak wordt ondergronds parkeren voorgesteld, maar dit is kostbaar en maakt dat huizenprijzen hoger worden.

Toezicht
Vorige week schreven we al dat onze BOA veel aandacht heeft voor onveilig parkeren en foutparkeren. Zo staat hij regelmatig bij de scholen om daar het parkeergedrag te beïnvloeden, spreekt hij foutparkeerders aan en schrijft hij bekeuringen uit. 

Tips
- Wanneer alle parkeerplaatsen bij het station vol zijn, zijn er overdag vaak nog veel lege plekken bij de sporthal;
- Ga niet fout parkeren, benut de lege parkeerplaatsen die iets verder weg liggen.

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Zaterdag 26 september is het BURENDAG: De ‘perfecte’ gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten…of niet? In Uitgeest heeft iedereen wel buren. Dichtbij of wat verder weg. We hebben allemaal wel een mening over de mensen die naast ons wonen. Waar erger je het meest aan bij je buren?Reageren!