Foto: Pixabay

Kansen voor duurzame energie in Uitgeest

UITGEEST - In het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. Stap voor stap gaan we daarom over op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en warmte. Nederland streeft naar 49% minder uitstoot in 2030, en 95% minder uitstoot in 2050. Om dit landelijk voor elkaar te krijgen heeft onze gemeente ook een taak te vervullen. Uitgeest werkt samen met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk aan de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat op welke plaats, welke hoeveelheid energie grootschalig opgewekt kan worden, en welk energienetwerk daarvoor nodig is.

Meepraten over zon- en windenergie
De gemeenten van onze regio werken samen met professionals, ondernemers en inwoners aan de RES. Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie door bijvoorbeeld windmolens en zonneparken. Deze plannen zullen ook invloed hebben op hoe het landschap, de steden en de dorpen er in de toekomst uit komen te zien. Er worden bijeenkomsten georganiseerd met experts uit onze regio, er zijn gesprekken met voorlopers over hun ideeën en initiatieven, en in iedere gemeente worden eind januari inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uitgenodigd om in een werkatelier mee te praten over mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind in de eigen regio. ''De overstap naar duurzame energie is een opgave die niet ophoudt bij gemeentegrenzen. Samen gaan we op zoek naar plekken waar het opwekken van energie het beste in de omgeving past, de hoogst mogelijke opbrengst heeft en ook voor alle belanghebbenden het meest gewenst is,'' legt wethouder van de gemeente Uitgeest, Jelle Brouwer, uit. ''Die keuzes maken we samen, zullen niet altijd gemakkelijk zijn, maar zijn wel nodig. Iedereen doet wat en we zijn al begonnen. Kijk maar eens om je heen naar de daken met zonnepanelen en de windmolens die je in ons landschap tegenkomt.''

Flexibel
De regionale energiestrategie wordt opgesteld op basis van bewezen technieken, zoals windmolens en zonneparken. Om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven en de vinger aan de pols te houden van de te realiseren doelen wordt de strategie iedere twee jaar opgefrist.

Energieregio's
De regio Alkmaar, waar Uitgeest onderdeel van is, valt onder de energieregio Noord-Holland Noord. Nederland telt 30 energieregio's, die in de zomer van 2020 aan het Rijk moeten laten zien welke bijdrage zij gaan leveren aan 'duurzame elektriciteit opwekken' en het 'aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving'.

Meer informatie over de regionale energiestrategie is te vinden via deze link.

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten