Foto: Gerrit Bus

Samenwerken aan nieuwbouw, duurzaamheid en investeringen

UITGEEST - De BUCH-gemeenten, Kennemer Wonen en haar huurorganisaties hebben de 'Jaarplannen 2020' ondertekend. Daarin staat hoe ze in 2020 de eerder gemaakte prestatieafspraken 2017-2022 gaan invullen.

Investeringen
In 2020 investeert Kennemer Wonen in de vier BUCH-gemeenten bij elkaar 3,3 miljoen euro in nieuwbouw. Dit jaar zullen in dit gebied 12 woningen worden opgeleverd. De bouw van 56 woningen wordt dit jaar ook gestart. Voor renovatie en onderhoud samen is ruim 17 miljoen euro ingerekend. Er wordt bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd in energiemaatregelen.

Nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid
De corporaties en gemeenten blijven actief zoeken naar plekken waar nieuwbouw kan komen van sociale huurwoningen voor kleine huishoudens. Zij kijken samen hoe ze het beleid stedenbouwkundig, procedureel en financieel mogelijk kunnen maken. De corporaties en gemeenten werken samen om de omgeving duurzamer en de wijken leefbaarder te maken.

Huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties blijven toezien dat de partijen hun afspraken nakomen. Zij willen dat huurders gemakkelijker kunnen doorstromen. Daarnaast merken zij dat er een grote behoefte is aan nultredenwoningen en ontmoetingsruimten, en dat huurders niet meer moeten gaan betalen als er verduurzamingsmaatregelen komen. 

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten