Elisa, Senna  en Fien (de kinderburgemeester)
Elisa, Senna en Fien (de kinderburgemeester) (Foto: Ger Bus)

Sloop voormalige Paltrokschool van start

Wethouder Jelle Brouwer en Margriet Speklé, directeur kindcentra Uitgeest van Tabijn, gaven maandagochtend het startsein voor de sloop van de voormalige Paltrokschool. 3 leerlingen van de basisscholen Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer verleenden assistentie. Dit waren Senna, Fien (kinderburgemeester van Uitgeest) en Eliza.

Op de plek van de voormalige Paltrokschool is een nieuw kindcentrum gepland waar naast basisonderwijs ook peuteropvang en buitenschoolse opvang worden ondergebracht.

Nieuw begin

De sloop van de voormalige Paltrokschool is een mooie eerste stap van een nieuw begin. Op 11 juli van dit jaar tekenden de gemeente en het schoolbestuur een Uitgangspuntennotitie. Hierin staan afspraken op basis waarvan het kindcentrum wordt gebouwd. Dat was volgens de wethouder en het schoolbestuur een belangrijk moment. De start van de sloop is ook zo'n belangrijk moment. "Het wordt nu ook voor de inwoners zichtbaar dat er iets gaat gebeuren", aldus de wethouder. "Vandaag markeren we de dag waarop we met elkaar een grote eerste stap zetten richting een nieuw en toekomstbestendig aanbod voor de kinderen van Uitgeest", vult Margriet Speklé aan.

Nog geen bouwplan

Het nieuwe kindcentrum wordt naar verwachting in 2023 opgeleverd. Er is nog geen concreet bouwplan. Tabijn werkt eerst nog aan een Programma van Eisen met daarin het aantal gewenste ruimten en vierkante meters. Dit programma dient als basis voor het ontwerp van het gebouw.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Zaterdag 26 september is het BURENDAG: De ‘perfecte’ gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten…of niet? In Uitgeest heeft iedereen wel buren. Dichtbij of wat verder weg. We hebben allemaal wel een mening over de mensen die naast ons wonen. Waar erger je het meest aan bij je buren?Reageren!