Foto: Pixabay

Gigantische bezuinigingen bij Tata Steel

IJMUIDEN - Tata Steel moet flink gaan bezuinigen: minstens 170 miljoen in het personeelsbestand, meldt mediapartner NH Nieuws.

Dat wordt duidelijk in een memo aan het personeel, die in het bezit is van NH Nieuws. De ondernemingsraad vreest dat er zo'n 2.500 banen verdwijnen in Europa. Het totale bedrag dat Tata Steel Europa moet gaan bezuinigen is ongeveer 830 miljoen euro. Een groot deel van dit bedrag moet worden opgebracht door Tata Steel Nederland. Dat betekent dat een zeer forse ingreep noodzakelijk is, aldus de Centrale Ondernemingsraad. Het exacte bedrag dat in Velsen moet worden opgehoest, wordt niet gezegd. Wel wordt er geschreven dat het 'omlaag brengen van personeelskosten' zo'n 170 miljoen euro moet gaan opleveren over het gehele continent.

Buitenproportionele bezuiniging
De COR laat via vice-voorzitter Gerrit Idema weten dat het zou gaan om het verdwijnen van 2.500 banen in Velsen, Frankrijk, België en Engeland. De raadt meldt dat de bezuiniging buitenproportioneel is als je kijkt naar de huidige situatie van Tata Steel Nederland op financieel gebied. ''We weten best dat het niet goed gaat in de auto-industrie en de kosten voor CO2-opslag hakken er ook in. Maar dit...''

De verwachting is dat er in november meer duidelijkheid komt over de precieze besparingen. Als de plannen gereed zijn, wordt de COR om advies gevraagd.

Meer berichten