Meer parkeerplaatsen voor Waldijk
Meer parkeerplaatsen voor Waldijk (Foto: aangeleverd)

Meer parkeerplaatsen en verkeersveilige inrichting voor Waldijk

Na een valse start in 2018 is de eindstreep nu in zicht. Buurtbewoners, schoolbestuur en de gemeente zijn tot een nieuwe inrichting van Waldijk gekomen. Klachten over te weinig parkeerplaatsen en onveilige verkeerssituaties waren de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Het resultaat: meer parkeerplaatsen en maatregelen die de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren waaronder een speciale schoolzone bij basisschool Kornak. De werkzaamheden starten snel, op 21 oktober.

Samen naar de finish

Geplande werkzaamheden in Waldijk werden begin 2018 door wethouder Cecilia van Weel-Niesten stilgelegd. Signalen bereikten haar dat de te nemen maatregelen niet aansloten op de wensen van de bewoners. Tijd om met elkaar in gesprek te gaan. In drie werkgroepen zijn de plannen verder uitgewerkt tot een ontwerp dat het college op 13 augustus heeft vastgesteld.

Wethouder Cecilia van Weel-Niesten: "Ik ben blij dat wij eindelijk kunnen starten met de werkzaamheden in de buurt Waldijk. De bewoners hebben aangegeven dat verkeersveiligheid bovenaan de wensenlijst staat, vooral in de schoolomgeving. Dat pakken we dan ook met voorrang op. De parkeerproblematiek is ook in beeld gebracht en samen met de bewoners is er een plan van aanpak opgesteld. Wij kunnen nu door naar de finish en tot uitvoering overgaan".

Extra parkeerplaatsen en bredere fietsstroken

Om de parkeerdruk in buurt Waldijk te verminderen komen er in verschillende straten 40 extra parkeerplaatsen. Door het aanleggen van bredere fietsstroken en verkeersplateaus, het versmallen van de rijbaan wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Ook komt er een schoolzone bij basisschool Kornak. Op het overzichtskaartje (bijlage) staan de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden.

Planning en vervolg

De werkzaamheden starten in de herfstvakantie op maandag 21 oktober rond de basisschool. Daarna worden de extra parkeerplaatsen aangelegd en de overige werkzaamheden in de wijk uitgevoerd. Bij goed weer zijn de werkzaamheden voor de kersvakantie klaar.

De verkeersmaatregelen op de Gorskamplaan en de Jacoba van Beierenlaan vragen meer voorbereidingstijd. Ook omdat het asfaltwerkzaamheden zijn, kunnen die beter in het voorjaar (2020) worden uitgevoerd.

Omwonenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden in hun straat een brief met meer informatie. Bij de meeste werkzaamheden blijft doorgaand verkeer mogelijk. Als dit niet zo is, wordt dit aangegeven met borden.

Meer berichten