Foto: Sara van den Nieuwendijk

College presenteert sluitende begroting

UITGEEST - De begroting van gemeente Uitgeest sluit positief. Eerder benoemde prioriteiten worden met harde keuzes overeind gehouden. De Koog, het Centrumgebied, twee nieuwe scholen en duurzaamheid blijven bovenaan de ambitielijst van het college staan.

Volgens wethouder Cees Beentjes (Financiën) heeft het college wederom gezocht naar bezuinigingen en zijn deze ook gevonden, om de raad een structureel sluitende begroting aan te bieden. 'Het college heeft een balans gezocht tussen wat we willen en wat we aankunnen. De verhouding tussen de ambities, onze financiële positie, de draagkracht van onze gemeenschap en de capaciteit van de organisatie houden we scherp in de gaten. In deze begroting hebben wij de opgaven in beeld gebracht en laten we zien op welke wijze we de ambities aanpakken en welke resultaten we willen zien. Daarnaast laten we zien wat we daarvoor moeten doen en vragen.'

Gemaakte keuzes
De Onroerendezaakbelasting (+ 13,5% inclusief inflatie), de bouwleges (+ 123%) en de toeristenbelasting (van €0,90 naar €1,50 per persoon per nacht) worden verhoogd. Er worden kortingen doorgevoerd op uitgaven van het Sociaal Domein. Daarnaast wordt er ingezet op het naar het omlaag brengen van de uitgaven voor de bijstand, door mensen sneller aan het werk te helpen. Tenslotte worden de subsidies de komende vier jaar gefaseerd afgebouwd.

Afgelopen donderdag 3 oktober 2019 kreeg de gemeenteraad een mondelinge toelichting op de begroting 2020. Besluitvorming staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 7 november 2019.

Bron: Gemeente Uitgeest.

Meer berichten