Foto: Sara van den Nieuwendijk

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

UITGEEST - Voelt u zich betrokken bij inwoners die ondersteuning nodig hebben? Staat u met beide benen in de samenleving en heeft u een grote belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen? Gemeente Uitgeest is op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). 

Een belangrijke taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dit is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ParticipatieWet (PW) en Jeugdwet (JW). De Adviesraad Sociaal Domein denkt mee over de invulling van deze taak. De raad adviseert burgemeesters en wethouders over de uitvoering van deze wetten vanuit het gezichtspunt van de inwoners en cliënten. Op dit moment bestaat de raad uit 6 leden met een voorzitter en secretaris. Er kunnen werkgroepen worden ingesteld die zich bezighouden met specifieke onderwerpen of adviezen. 

Gemeente Uitgeest is op zoek naar een secretaris en twee leden, waarvan één lid met aandachtsgebied PR en communicatie en één lid met aandachtsgebied gehandicaptenzorg. Jongeren en bewoners van Uitgeest met een etnische achtergrond worden nadrukkelijk verzocht te reageren. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en duren ongeveer 2 uur. De leden van de ASD ontvangen een vergoeding.

Wilt u deel uitmaken van de ASD?
- U woont in Uitgeest.
- U werkt niet bij een professionele organisatie die actief is binnen het sociale domein in de gemeente Uitgeest.
- U voelt zich betrokken bij de inwoners die ondersteuning nodig hebben op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ParticipatieWet (PW) en JeugdWet (JW).
- U staat met beide benen in de samenleving.
- U heeft een grote belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen.
- U bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
- U beschikt over goede communicatievaardigheden.
- U wilt een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het beleid dat leidt tot zelfredzaamheid.
- U bent ongeveer 15 uur per maand beschikbaar ('s avonds) in verband met vergaderingen.

Hebt u interesse? Mail voorzitter Sieb van den Berg (siebvandenberg@gmail.com) of lid Siebren Graafsma (emhbv@emhbv.nl) als u denkt dat de Adviesraad Sociaal Domein uw inzet en hulp goed kan gebruiken. Voor vragen kunt u ook mailen.

Bron: Gemeente Uitgeest.

Meer berichten