Foto: Sterre Vreeburg

Gemeentelijke belastingen Uitgeest, Castricum en Heiloo vanaf 1 januari naar Cocensus

Vanaf volgend jaar ontvangt u geen bericht meer van de gemeente over de gemeentelijke belastingen, maar van Cocensus. Zij verzorgen vanaf 1 januari 2020 de heffing en invordering van alle gemeentelijke belastingen, zoals: de OZB, toeristenbelasting, graf- en begraafrechten en rioolheffing. Ook kunt u bij ze terecht met uw vragen en eventuele bezwaren.

Wat is Cocensus?

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling. Met de komst van Uitgeest, Castricum en Heiloo nemen 14 Noord-Hollandse gemeenten deel aan deze regeling. Ook de gemeenten Bergen, Haarlem, Heerhugowaard, Langedijk, Beverwijk en Alkmaar maken gebruik van de diensten van Cocensus.

'Efficiënter werken door het bundelen van krachten'

Algemeen directeur van de werkorganisatie BUCH, Ron Suanet legt uit wat de voordelen zijn van deze regeling. 'We kunnen in dit samenwerkingsverband de kwaliteit en continuïteit van de werkprocessen beter garanderen. Ons team belastingen heeft lang gedraaid met een minimum aan capaciteit. Dit maakte belangrijke processen kwetsbaar, maar meer mensen aannemen werd te duur. Binnen het samenwerkingsverband kan door de bundeling van krachten efficiënter gewerkt worden en is de continuïteit van de bezetting altijd gewaarborgd. De drie gemeenten volgen hierbij hun BUCH partner gemeente Bergen.'

Ervaring van mensen gaat niet verloren

De huidige medewerkers van de BUCH die het werk nu doen, gaan mee naar Cocensus. De kwaliteit die binnen de gemeente is opgedaan gaat dus niet verloren maar wordt verder ingezet bij Cocensus.

Dit doet Cocensus vanaf 1 januari 2020

Op de aanslag van de gemeentelijke belastingen kunt u zien dat Cocensus deze voortaan int. Dit varieert van de OZB tot de toeristenbelasting, van de graf- en begraafrechten tot de rioolheffing. Voor al deze heffingssoorten verzorgt Cocensus:

  • het bestandsonderhoud,
  • de heffing,
  • de invordering,
  • de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en
  • de behandeling van verzoeken om kwijtschelding
  • vragen over deze onderwerpen.

Dit regelt de gemeente vanaf 1 januari 2020

Het beleid blijft gewoon bij de gemeente. De gemeenteraad blijft dus eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de belastingen in de eigen gemeente. De gemeenteraden zijn ook unaniem tot het besluit gekomen om aan te sluiten bij Cocensus.

Meer berichten