Houd inbrekers buiten de deur, vooral tijdens vakantietijd!

REGIO - Op dit moment kampt Beverwijk met een inbraakgolf. Het aantal inbraken per maand is hier sinds het voorjaar met ruim 300% gestegen, van 7 in mei tot 22 in juli, meldt mediapartner NH Nieuws

Vergeleken bij dezelfde maand vorig jaar is het verschil nog groter: in juli 2018 werden er in de gemeente 5 inbraken gemeld, wat neerkomt op een stijging van 400%. Ook in de maanden mei en juni van dit jaar was er sprake van een verdubbeling vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. In mei 2018 werden er 3 inbraken gemeld, in mei 2019 7. In juni 2018 werden er 5 inbraken gemeld, in juni 2019 10. De politie heeft geen verklaring voor de toename van de inbraken. Toch valt het wel op dat de meeste inbraken zijn gepleegd toen de bewoners op vakantie waren. ''Het zou dus kunnen dat de inbrekers de woningen vooraf in de gaten hebben gehouden'', aldus de woordvoerder.

Andere gemeenten in de IJmond
Als we naar het schema kijken waarin het aantal inbraken per maand per gemeente duidelijk wordt, kan hieruit worden opgemaakt dat het aantal inbraken in Velsen sterk is afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2018. Werd er in juli 2018 nog 14 keer ingebroken, afgelopen maand was het aantal inbraken gehalveerd naar 7. In Heemskerk is er sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2018, terwijl het aantal inbraken in Uitgeest nagenoeg gelijk is gebleven. Inwoners worden aangeraden voorzorgsmaatregelen te nemen voor eventuele inbrekers.

Meer berichten