Gemeentehuis Uitgeest.
Gemeentehuis Uitgeest.

Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol is vastgesteld

REGIO - De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen verlengen de samenwerking om aandacht te vragen voor de hinder van vliegverkeer. Dat doen deze gemeenten door de Bestuurlijke Agenda Schiphol 2019-2022 vast te stellen. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de gemeenten hun handtekening onder een aantal prioriteiten gericht op geluidhinder, nachtvluchten en gezondheid.

Het feit dat onze regio direct onder de aan- en uitvliegroute van de Polderbaan ligt, dat intensief wordt gebruikt door vliegtuigen, leidt tot hinder van het vliegverkeer door de inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (ernstige) slaapverstoring. Via de Bestuurlijke Agenda leggen de bestuurders de focus op het goed tegen elkaar afwegen van de verschillende belangen. Met de nieuwe Agenda legt de regio nadruk op aandacht voor vlieghinder/hinderbeleving en vermindering van nachtvluchten. Om duidelijkheid over de verwachte (toekomstige) hinder onder de bewoners te doen ontstaan, worden er verschillende onderzoeken gedaan naar de lange termijneffecten op de gezondheid, de oorzaken van slaapverstoring, mogelijkheden voor een uitbreiding van het wettelijke beschermde gebied en de mogelijkheden van het vastzetten van de maximale Lden geluidscontour. De samenwerking via een Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer is succesvol. Het onderwerp is onder de aandacht gekomen de Tweede Kamer. De regio bouwt via de nieuwe Agenda voort op deze successen, maar ook zoekt zij aansluiting met de standpunten van de Bestuurlijke Regie Schiphol.

Bron: Gemeente Uitgeest.

Meer berichten