Foto: aangeleverd

Feestelijke ondertekening voor nieuwe onderwijshuisvesting

UITGEEST- De gemeente Uitgeest en Stichting Tabijn zijn het eens over de uitgangspunten voor de (ver)nieuwbouw van twee basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onderwijswethouder Cees Beentjes zette gisteren zijn handtekening namens de gemeente onder de Uitgangspuntennotitie. Carla Smits, voorzitter college van bestuur, tekende namens Tabijn.

Bij de ondertekening waren leerlingen van de betrokken scholen (Binnenmeer, Molenhoek en Vrijburg) aanwezig. "Het was een feestelijke gebeurtenis, mooi zo bij aanvang van de zomervakantie", aldus de wethouder.

Uitgangspunt van het college is dat er in elke wijk één onderwijsvoorziening is. Dat betekent voor het gebied ten noorden van het spoor dat er één voorziening is in het Oude Dorp en één in De Koog.

De gemeenteraad van Uitgeest heeft onlangs besloten dat de Paltroklocatie de beoogde plek is voor een nieuwe basisschool met peuter- en buitenschoolse opvang in de wijk De Koog. Het huidige gebouw op deze locatie is niet meer in gebruik en wordt gesloopt.

Voor het Oude Dorp wordt bekeken of het renoveren van het gebouw van basisschool Binnenmeer haalbaar is. De resultaten worden eind 2019 verwacht.

Doorlopende leerlijn

De insteek van Tabijn is een doorlopende leerlijn van 2-12 jaar. "Daarom is het van belang dat basisschool en voor- en naschoolse opvang onder één dak worden gehuisvest. Straks hebben we ook in Uitgeest het concept van een kindcentrum", aldus Carla Smits.

Duurzame gebouwen

Verder is met het schoolbestuur afgesproken dat er energieneutrale gebouwen worden gerealiseerd.

De financiële middelen voor de scholen zijn opgenomen in de Kadernota 2020 die de gemeenteraad vorige week vaststelde. De opvangvoorziening wordt door het schoolbestuur bekostigd.

Vervolg

De komende periode werken de gemeente en Tabijn een bestuursovereenkomst uit en wordt een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld

Meer berichten