Een ontwerp van de traverse.
Een ontwerp van de traverse. Foto: Gemeente Uitgeest

De toekomstige traverse station Uitgeest

Algemeen

UITGEEST – Op 27 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de traverse, oftewel een volledig overkapte loopbrug van 90 meter over station Uitgeest. De loopbrug komt naast de bestaande spoortunnel en eindigt bij het Anna van Renesseplein.

Tijdens de laatste informatieavond van ProRail en de gemeente, werden onderwerpen als het ontwerp van de traverse en de wensen ten aanzien van de bestaande tunnel onder het station besproken met de bewoners. Ook de inrichting van de openbare ruimte aan de Kleiszijde van het station was een belangrijk besproken onderwerp. De gemeente, Movares (verantwoordelijk voor de uitwerking van de diverse ontwerpen) en ProRail presenteerden deze avond de aanpassingen van het spooremplacement Uitgeest. Waaronder de plannen voor de aanleg van een tweede midden perron, een keerspoor voor goederentreinen aan de noordzijde van het station en een bufferspoor langs en in het verlegde spoort van het huidige perron 1 werden gepresenteerd.

Toekomstplannen
In de toekomst heeft men toegang tot de perrons via de traverse, niet meer via de huidige tunnel. De huidige tunnel zal alleen nog een verbindende functie hebben tussen De Kleis en het Centrum. De tunnel zal worden opgeknapt door middel van herstel van technische gebreken en het vernieuwen van de verlichting. Voor de bouw van de traverse en het opknappen van de Kleistunnel heeft het ministerie een taakstellend budget van 20 miljoen euro exclusief btw.

Mening bewoners en verdere planning
Tijdens de informatieavond konden de bezoekers reageren op de ontwerpvarianten voor de nieuwe traverse. Uit de peiling kwam dat de meerderheid voorkeur heeft voor de spreekwoordelijke gulden middenweg. Sociale veiligheid en goed beheer van de tunnel worden even belangrijk gevonden als een grotere of luxer ontworpen traverse. De planning is om in het najaar een vervolg te geven aan deze avond, waarbij ProRail en de gemeente op basis van het besluit drie uitgewerkte varianten zullen tonen. In 2020 start de planologische procedure. De resultaten van de milieuonderzoeken maken hier deel van uit. Hiervoor wordt een aparte inloopavond georganiseerd.

Bron: OSU