Foto: Pixabay

Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling

REGIO - Na 1 juli is er in alle gemeenten van Regio Alkmaar behoefte aan regels over de woonruimteverdeling. Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. De gemeenten, de corporaties verenigd in het SVNK en hun huurdersorganisaties hebben een nieuwe versie gemaakt van de Huisvestingsordening en de bijbehorende beleidsregels.

In de nieuwe verordening zijn de volgende nieuwe bepalingen opgenomen:
- Voorrang voor grote gezinnen vervalt. In de huidige verordening is opgenomen dat grote woningen met voorrang verhuurd worden aan grote gezinnen. Deze voorrang vervalt nu.
- Nieuwe volgorde urgentiebepaling:
1. Urgentie voor woningzoekenden uit de tijdelijke opvang.
2. Sociaal-medische urgenten.
3. Herstructurerings urgenten.
- Voorrang jongeren. In de nieuwe verordening wordt aangegeven dat er voorrang wordt gegeven aan jongeren tot 23 jaar.
- Spoedzoekers. Voortaan worden ook enkele woningen via loting aangeboden, wat wordt toegepast voor de periode van een jaar. Zo kunnen de mensen met een korte inschrijftijd toch in aanmerking komen voor een woning.
- Maatregelen die de doorstroming faciliteren. Voordat deze maatregelen worden vastgesteld, is het belangrijk te weten dat waar behoefte aan is en op welke manier de maatregelen effectief kunnen worden ingezet. Er wordt daarom eerst onderzoek gedaan, alvorens invulling te geven aan doorstroommaatregelen. 

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten