Afbeelding

Geen opstelterrein voor sprinters in Uitgeest

Algemeen Uitgeest

UITGEEST - Het ministerie van IenW, ProRail en NS hebben vorige week besloten het opstelterrein Uitgeest niet aan te leggen. "Voor Uitgeest betekent het niet aanleggen van het opstelterrein grote winst voor de (natuur)waarden van het open weidegebied, dat nu wordt behouden", zegt wethouder Cecilia van Weel in een reactie.

Sinds 2010 wordt gewerkt aan de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor. Op diverse spoorcorridors, waaronder de corridor Amsterdam-Alkmaar, worden forse kostenoverschrijdingen verwacht. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten over de locaties waar treinmaterieel het beste kan worden opgesteld.

Gevolgen besluit voor Uitgeest

Het niet aanleggen van het opstelterrein leidt niet tot toename van trillinghinder en geluidhinder in Uitgeest.

Het betekent wel dat er op de corridor Amsterdam-Alkmaar buiten de spits 36 extra treinen gaan rijden waarvan 32 tussen Uitgeest en Heerhugowaard (leeg materieel). ProRail streeft naar 28 of minder. Dit lagere aantal wordt mogelijk als meer treinen overdag en liefst ook 's nachts op emplacement station Uitgeest kunnen blijven staan. Dit kan met een bufferspoor in Uitgeest. Op dit spoor worden de treinen gestald totdat ze worden ingezet aan het begin van de (spits)dienstregeling. Hiertoe wordt het huidige spoor 1 (naast perron 1, zijde N203) benut. Dit wordt dan circa 50 meter verlengd. Deze optie moet nog verder worden uitgewerkt.

Verdere uitwerking

De gemeente Uitgeest wordt inhoudelijk betrokken bij de verdere uitwerking van de besluitvorming en de vervolgonderzoeken.