Foto: Hartstichting

Twee BuurtAED-acties in Uitgeest

UITGEEST - Bij een hartstilstand is een bereikbare AED (Automatische Externe Defibrillator) van levensbelang. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor, zo meldt de Hartstichting. In woonwijken hangen echter vaak geen AED's. De Hartstichting is daarom in samenwerking met Philips begonnen met 'BuurtAED'.

'BuurtAED geeft alle buurten in Nederland de kans om eenvoudig een AED aan te schaffen. In 30 dagen zamel je met je buren het bedrag in voor een AED + buitenkast met 5 jaar service en onderhoud.' In Uitgeest vinden twee van deze acties plaats: zowel op de Floraronde als op het Anna van Renesseplein. Voor beide acties is €2.681,- nodig, waaraan Philips een bijdrage van €1.052,- levert. Buurtbewoners moeten daarom gezamenlijk €1.629,- inzamelen om een AED in hun buurt te realiseren.

Het BuurtAED-pakket bestaat de AED, een buitenkast met of zonder pincode-slot en een service- en onderhoudspakket voor vijf jaar. De AED wordt opgehangen aan een muur in de straat.

Meer berichten