Foto: Aukje Verlinden

Gemeente Uitgeest is op zoek naar buurtcontactpersonen

De gemeente Uitgeest werkt al jaren met buurtcontactpersonen. Deze buurt- of wijkbewoner voelt zich betrokken met zijn of haar directe woonomgeving. Hij of zij werkt mee aan behouden of verbeteren van die woon- en leefomgeving. Dit alles geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Niemand kent de buurt beter dan de eigen inwoners. Voor de gemeente zijn het dan ook de extra oren en ogen in een buurt.

Wat doet de buurtcontactpersoon?

De buurtcontactpersonen vormen op persoonlijke titel een schakel tussen 'de buurt' en gemeente. Zij doen dit samen met de gebiedsregisseur, die in dienst is van de gemeente. De buurtcontactpersonen ontmoeten elkaar tweemaal per jaar. Zij houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Ook worden er suggesties gedaan ter verbetering van processen en communicatie. Daarnaast neemt de buurtcontactpersoon contact op met de gebiedsregisseur als er iets speelt in de buurt waarvoor aandacht nodig is. Verder kunnen de gebiedsregisseur of collega's bij de contactpersonen terecht voor informatie en advies over een buurt. Deze gesprekken leiden tot acties ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Er worden nooit besluiten genomen zonder betrokkenheid van andere inwoners.

Op dit moment zijn voor een aantal buurten nog geen buurtcontactpersonen. Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als buurtcontactpersoon voor: Waldijk, Kleis, Koog-Zuid (ten zuiden van de Wittevenstraat), Koog-Noord (ten noorden van de Plevierstraat), omgeving van de Terp en gebied tussen Dr. Brugmanstraat en Pr. Beatrixlaan.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met yvonnegroen@debuch.nl

Meer berichten