Afbeelding
Foto: Koninklijk Huis

Wat de Troonrede betekent voor gemeenten

Algemeen

LANDELIJK - Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op 18 september, Prinsjesdag, de Troonrede werd voorgelezen. De beschouwingen, plannen en maatregelen die in de Troonrede worden uitgesproken hebben invloed op burgers en bedrijven, maar ook op gemeenten. Vanzelfsprekend dus ook op gemeente Uitgeest.

Zo wil het Rijk samen met gemeenten, provincies en lokale instanties brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat gemeente Uitgeest samen zal gaan werken met andere gemeenten, provincies en lokale instanties om dit doel te bereiken.

Daarnaast komen er landelijk in wijken ruim 1100 agenten bij om grootschalige en georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De vraag is natuurlijk of die agenten ook in Uitgeest zullen komen.

Een volgend punt is de bestaande woningvoorraad beter te benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe huizen. Hiervoor slaat de regering de handen ineen met woningcorporaties en bouwers, maar ook met gemeenten.

In het aankomende bestuurlijk jaar zullen zowel het gemeente- als het provinciefonds groeien. Reden hiervoor is dat gemeente en provincie hun taak dan beter kunnen uitvoeren. De rol van de medeoverheden, zoals gemeenten, wordt namelijk groter en belangrijker.