Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest
Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest Foto: Aimée Kniese

Veilig vrijwilligerswerk

Algemeen

De vrijwilligerssteunpunten van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) hebben hulpmiddelen ontwikkeld waarmee vrijwilligersorganisaties hun beleid op het gebied van sociale veiligheid goed kunnen opzetten.

Deze instrumenten bestaan onder andere uit een stappenplan voor het maken van een preventief beleid. Daarnaast verstrekken de informatie aan vrijwilligersorganisaties door middel van websites, nieuwsbrieven en mediaberichten. Ook geeft de Vrijwilligersacademie trainingen aan vrijwilligersorganisaties over sociale veiligheid. De vier vrijwilligerssteunpunten kunnen ook individuele ondersteuning bieden.

Gemeente Uitgeest steunt het initiatief door het aanvragen van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligersorganisaties te vergoeden.  De organisatie krijgt echter alleen de vergoeding wanneer zij ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, geen winstoogmerk heeft, voor 70% uit vrijwilligers bestaat en niet binnen de huidige landelijke regeling gratis VOG valt. Verder moet de organisatie aan kunnen tonen dat zij voorzorgsmaatregelen treffen voor grensoverschrijdend gedrag en moet een organisatie de vergoeding aanvragen voor een 'kwetsbare' vrijwilligersfunctie, zoals penningmeester of fondsenwerver. Normaal gesproken kost het aanvragen van een VOG bij de gemeente €41,35.