Logo uitgeester.nl
Foto: Aangeleverd
Uitgeest

Afval is geen afval op De Wissel

In de maand maart is iedereen op basisschool De Wissel druk bezig geweest met het thema 'afval'. Een belangrijk doel hierbij was de kinderen bewust maken van de manier waarop we met ons afval omgaan.

Ook stond het laten nadenken over mogelijkheden om minder afval te produceren centraal. De leerkrachten en leerlingen hebben niet stil gezeten! Alle klassen zijn op excursie geweest. Zo zijn de kleuters en groepen 3,4 en 5 naar het strandvondstenmuseum in Castricum geweest.

Diverse klassen zijn de wijk ingegaan om afval te verwijderen. Leerlingen mochten een hele week afval mee naar school nemen waar dit vervolgens besproken en gesorteerd werd. Ook werd er een dag aandacht besteed aan een 'afvalloze' pauzehap: de leerlingen werden op deze manier bewust gemaakt hoe zij ook eten en drinken mee naar school kunnen nemen zonder afval te produceren.

Tijdens een Wisselmiddag (waarbij kinderen in een andere klas aan de slag mochten met een opdracht die ze het meest aansprak) zijn de kinderen aan de slag gegaan met knutselen met afval. Er kwam zelfs een vuilniswagen op school. Als klap op de vuurpijl, werd donderdag 5 april het thema afgesloten met een voorstelling voor alle ouders. Elke klas had iets voorbereid rondom het thema afval. Zo was er een prachtige modeshow, waarbij de kinderen kostuums gemaakt hadden van afval. Ook werden er bijvoorbeeld liedjes gezongen met bijpassende dansjes maar ook toneelstukjes opgevoerd. "Het was een zeer geslaagd project!", aldus de school. "De kinderen hebben veel geleerd en zijn zich een stuk bewuster geworden van het omgaan met afval."

Meer berichten