Logo uitgeester.nl
Maaiboot
Maaiboot (Foto: Van der Flier)
Uitgeest

Waterplanten Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden gemaaid

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft besloten om in 2018 waterplanten in een gedeelte van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer te laten maaien. Hiermee biedt het recreatieschap dit jaar een kortetermijnoplossing om de waterplantenproblematiek in de hand te houden.

Langs de vaargeul van het Alkmaardermeer, het midden van het Uitgeestermeer en de randen van het snelvaargebied De Deilings wordt in totaal maximaal 150 hectare gemaaid. Eind mei bekijkt het recreatieschap welke zones dat precies zijn.

Wanneer
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats tussen begin juli en eind augustus. Het is de bedoeling om met een maaibeurt op een laat moment te voorkomen dat er door hergroei nogmaals aanzienlijke overlast ontstaat in het naseizoen. Bijkomend voordeel is dat de vissen niet verstoord worden in de paaitijd. Langs de randen van het gemaaide gedeelte komt recreatiebetonning om aan te geven waar gevaren kan worden en waar niet vanwege de waterplanten. Dit zorgt voor duidelijkheid en veiligheid op het water.

Monitoring
Om inzicht te krijgen in de soortensamenstelling en dekkingsgraad zullen de waterplanten gemonitord worden. Dit is mede van belang om meer inzicht te krijgen in de invloed van waterpest op de groei van de overige waterplanten die in het meer groeien, de visstand en soortenrijkdom in het algemeen. Om tot een duurzame oplossing te komen zal aanvullend onderzoek plaatsvinden. Het recreatieschap wil dit samen met hoogheemraadschap, provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten en belanghebbende ondernemers en verenigingen doen.

Bron en foto: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Meer berichten