Logo uitgeester.nl
Uitgeest

Verzoek verwijderen auto, Molenwerf 58, Uitgeest

foto: Gemeente Uitgeest
foto: Gemeente Uitgeest

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht gaat de gemeente Uitgeest een auto zonder kentekenplaten van het merk Volkswagen, type Golf verwijderen van een parkeervak bij de Molenwerf 58 te Uitgeest. Dat staat te gebeuren op 20 december 2017. De auto staat geparkeerd in strijd met de Parkeerexcessenverordening. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot en met 19 december 2017 om de auto zelf te verwijderen.

De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen bij Garagebedrijf Takel- en Bergingsdienst van der Eng te Heemskerk. Daarna wordt tot vernietiging van het voertuig overgegaan. De rechthebbende kan contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. van der Linden, via tel. 14 0251. De rechthebbende kan de auto, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit bericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college.

Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de auto, dan is de gemeente bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht, de auto te laten vernietigen of de auto om niet aan een derde in eigendom over te dragen. (Bron: Gemeente Uitgeest)

Meer berichten